Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ออนไลน์

เปิดรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์ ปฐมนิเทศ 1 กรกฎาคม 2564

รวมภาพกิจกรรม

มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ธรรมะจากต่างแดน
ดูคลิปธรรมมะจากต่างแดนทั้งหมด
ธรรมะรุ่งอรุณ
ดูคลิปธรรมะรุ่งอรุณทั้งหมด
คลิปธรรมะและกิจกรรม
ดูคลิปคลิปธรรมะและกิจกรรมทั้งหมด
คลิปธรรมะฟ้าสาง
ดูคลิปคลิปคลิปธรรมะฟ้าสางทั้งหมด
ประโยชน์ของสมาธิ
 1. ทำให้หลับสบาย
  คลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมองปัญญาดี
 4. ทำให้มีความรอบคอบ
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตใจอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล