Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่3 มหาพล กรมราชทัณฑ์

พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่3 มหาพล กรมราชทัณฑ์

วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

ณ.ห้องบรรยายใต้อุโบสถ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 จ.กรุงเทพฯ เวลาประมาณ 9.00น.

พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่3 มหาพล (พลังที่ยิ่งใหญ่) ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษเพื่อใช้อบรมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ตามโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านพัฒนาจิตใจ กรมราชทัณฑ์

โดยมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายเรืองศักดิ์ สุวารี เป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์

นางพรทิพย์ โชคสมัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย และ นางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านการพัฒนาจิตใจ

โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สาม ที่ได้จัดการอบรมที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาใหญ่วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 150ท่าน ใช้เวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2560 รวมได้จำนวนวันการอบรม 31 วัน โดยบุคคลากรที่เข้ารับการอบรมจะใช้เวลาเรียนสมาธิและปฏิบัติธรรมเต็มวัน ทำการสอนโดยอาจารย์สอนสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้ทางกรมราชทัณฑ์ มีบุคคลากรที่สามารถสอนสมาธิได้ในเรือนจำทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์

โดยการทำสมาธิตามหลักสูตรของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นผู้เขียนหลักสูตรสมาธินี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ ตามแนวทางสัมมาสมาธิของพุทธศาสนา โดยเนื้อหาหลักสูตรทั้งสัคคสาสมาธิ และหลักสูตรครูสมาธิ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ได้นำสมาธิที่เรียนรู้มาจาก พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน นำมาเขียนเป็นตำราให้คนในยุคปัจจุบัน สามารถทำสมาธิได้โดยง่าย เข้าใจได้ง่าย ปฏิบัติได้ง่าย เกิดผลได้เร็ว เป็นประโยชน์ต่อสังคม บุคคลที่ได้เรียนสมาธิ จะมีสติ มีความยับยั้งชั่งใจ เป็นคนมีเหตุผล มีเมตตา และมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ทำให้ไม่อยากทำชั่ว รักษาตัวและจิตใจให้อยู่ในระเบียบวินัย เป็นคนดี

ซึ่งตลอดระยะเวลามากกว่าสองปีที่คำสอนสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ได้เข้าถึงนักโทษในเรือนจำเกือบสามแสนคนทั่วประเทศ โดยอาจารย์สอนสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นผู้เข้าไปสอนนักโทษในเรือนจำ ได้รับผลที่ดีคือนักโทษที่พ้นโทษไปแล้วไม่ไปกระทำความผิดซ้ำเดิมอีกมีอัตราเพิ่มมากขึ้น เป็นผลที่น่าพอใจแก่กรมราชทัณฑ์และเพื่อเป็นการสานต่อ จึงมีโครงการอบรมบุคคลากรของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสอนสมาธิประจำการอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ ทำให้นักโทษในเรือนจำสามารถเรียนสมาธิได้ตลอดทั้งปี ผลที่ได้นี้นับเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนานักโทษให้กลับกลายเป็นคนดีก่อนออกจากเรือนจำกลับคืนสู่สังคม

โดยในท้ายที่สุด พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้กล่าวถึงบุคคลากรที่สำคัญในการนำสมาธิเข้าไปสอนในเรือนจำ นั้นก็คือ

พระปลัดเสริมพร ธัมมวโร รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม และพระเลขาพระธรรมมงคลญาณ

พระธนวฺฒโณ   (นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการคุณวัฒน์ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ)

นางสาวนิภาพร บัวทอง (กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ และ ประธานหลักสูตรทั่วไป)

และ อาจารย์ชัยเชษฐ์ พงษ์ตระกูล (กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ)

โดยทั้งสี่คนนี้เป็นกำลังหลักในการบริหารการทำงานสัคคสาสมาธิให้สำเร็จเกินความคาดหมาย