Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดศรีรัตนธรรมาราม 07/10/60

พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดศรีรัตนธรรมาราม 07/10/60

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ช่วงเวลา 9.00 น.

พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม และประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยในปีนี้มี คุณเขมชัย รสานนท์ และ คุณอัจฉราพร ศิริไพรวัน เป็นเจ้าภาพกฐิน

พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นภิกษุผู้รับผ้ากฐิน

มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิเช่น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการคุณวัฒน์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

คุณศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการคุณวัฒน์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการคุณวัฒน์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

อาจารย์ชูชาติ พูลเจริญ และ อาจารย์นภาพร พูลเจริญ ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างวัดศรีรัตนธรรมาราม

คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประธานหลักสูตรพิเศษ

อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประธานหลักสูตรทั่วไป

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ, คุณทวีพงษ์ กมลวัฒนาวิทย์, คุณพรรณี จารุสมบัติ

รวมสาธุชนอีกมากมายประมาณสี่พันคนเข้าร่วมพิธีทอดกฐินในครั้งนี้

พระธรรมมงคลญาณ วิ. ได้แสดงพระธรรมเทศนา ในงานมีใจความดังนี้

วัดเรากำลังสร้างใหม่ ที่นี่ วัดนี้สร้างตอนที่คนรู้จักหลวงพ่อเยอะ ตอนสร้างวัดธรรมมงคลนั่น มีคนรู้จัก 3 คน แล้วก็สร้างวัดธรรมมงคล ตอนมาสร้างวัดศรีรัตนธรรมารามเนี่ย รู้จักคนแสนคน แล้วก็มาสร้าง เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะมองเห็นว่าเราจะช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ ไม่ใช่สักแต่ว่าสร้างวัด สร้างวัดนี้ก็เหมือนกับว่าสร้างที่อยู่ให้พระ ที่จริงการสร้างที่อยู่ให้พระ เขาเรียกว่าวัด แต่ว่าถ้าพูดถึงความหมายที่ว่าสร้างวัดไปนี่เพียงแต่ว่าให้คนมาทำบุญเท่านั้นหรือ มันไม่ใช่

ที่เขาว่าวัดเนี่ย ตั้งแต่เดิมทีมาเขาใช้ ต เต่า เวลานี้เขาใช้ ด เด็ก ว ไม้หันอากาศ ด เด็ก มันก็เป็นวัดคือเป็นที่สำหรับอยู่ของพระ แต่ถ้าหากว่าวัตรนี่ใส่ ต เต่ากับ ร เรือ จะไม่ใช่วัดที่พระมาอยู่อย่างเดียว เป็นวัดที่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นที่อยู่ของพุทธบริษัท ถ้าพูดถึงวัด ตัว ด เด็ก นี่เป็นพระอยู่ ถ้าหากว่าเป็นวัตร ต เต่า นี่ พระนั้นมาอยู่ ไม่ใช่มาอยู่นั่งนอนเฉย ๆ มาอยู่ก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจ

 

อย่างหลวงพ่ออย่างเนี้ย หลวงพ่อไม่เคยว่าง ว่างเมื่อไหร่ก็จับปากกา หลังจากจับปากกาแล้วก็จำวัด จำวัดตื่นขึ้นมาตอนเช้าตี 5 เอาแล้ว จับปากกา จับปากกาก็คือสร้างระบบของการปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความเจริญ เราเห็นวัดก็เห็นอยู่วัดมันก็มีเยอะ แต่มันเป็นวัด ด เด็ก ซะ ถ้าเป็นวัตร ต เต่า แล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในการสร้างโบสถ์คราวนี้หลวงพ่อจึงบอกคุณประดิษฐ์ว่า คุณประดิษฐ์สร้างโบสถ์ต้องให้จุคนได้หมื่นนะ

คุณประดิษฐ์ก็ยิ้ม ๆ นึกว่าหลวงพ่อพูดเล่น หมื่นนึงก็ต้องทำตั้งร้อยเมตร ยาวตั้งร้อยเมตรมันถึงจะจุได้ โอ้โหร้อยเมตรนี่มันกินปูนซีเมนต์ตั้ง 20,000 ถุงยังไม่พอ ทำไมคุณประดิษฐ์ถามว่า ทำไมถึงจะต้องทำใหญ่ หลวงพ่อบอกว่าทำเท่านี้อาจจะไม่พอนะ เพราะแต่ก่อนหลวงพ่อรู้จักคนแค่ 3 คนคืออย่างวัดธรรมมงคล เวลานี้ก็แน่น แทบจะไม่มีที่นั่ง แล้วมาสร้างวัดศรีเนี่ยหลวงพ่อรู้จักคนเป็นแสนคน แล้วจะว่ายังไง

 

เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จำเป็นต้องใช้วัตร ต เต่า แล้ว ทำไมถึงใช้วัตร ต เต่า หลวงพ่อจะสร้างพระเณรเนี่ยให้เป็นมหา เขาบอกว่าสร้างมหามันยากนะ มันยากเท่าไรก็จะทำ หลวงพ่อก็ทำสำเร็จไปปีแรกนึกว่าทำเล่น ๆ ได้มหามา 5 องค์ แล้วก็ได้เตรียมมหาอีก 17 องค์ แล้วก็ปีนี้ที่จะสอบปีนี้เอา 50 เลย 50 ปีหน้าจะเอาพันนึง อันนี้ว่าถึงปริยัตินะไม่ใช่ง่ายนะ เวลานี้ทาง มส. เขาเรียกว่ามหาเถรสมาคมมีความประสงค์จะพัฒนาการเรียนบาลีถึงกับว่าในหลวงท่านเคยปรารภแล้วก็ได้สร้างทุน ผู้ใดมาเรียนเปรียญ มหาเปรียญจะมีทุนพระราชทาน อย่างนี้เป็นต้น

เพราะว่าต้องการ วัดต้องการเช่นนั้น พอหลวงพ่อลงมือ ลงมือวัดศรีเนี่ย ได้อะไร ได้สำนักเรียนดีเด่น วัดธรรมมงคลกับวัดนี้ก็จะเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้ว ปีเดียวเท่านั้นได้เป็นสำนักเรียนดีเด่น ต่อไปก็จะต้องดีเด่นต่อไป เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพอใจที่ว่าญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมมือกับหลวงพ่อเยอะ ร่วมมือให้สำเร็จหลวงพ่อก็คิดว่าไม่ต้องเอาช้านานบอกว่าฝังลูกนิมิตเป็นปีหน้าไปเลย ทันหรือไม่ทัน 2562 ฝังลูกนิมิตทันไหม ว่าไงนะ โอ้ทัน นี่มันต้องอย่างนี้ มันถึงจะมันมือ ศาลาหลังนี้สร้างกี่วัน 2 เดือน 2 เดือนสร้างศาลาเสร็จจงสถิตย์ จงอะไร จงวุฒิธรรม แล้วก็โลจายะ โรงเรียนปริยัติธรรม ได้มหาจะเป็นร้อยแล้วโรงเรียนเนี่ย

 

เพราะฉะนั้นพวกเราในวันนี้ก็เท่ากับว่าสร้างวัตร ต เต่า กันนะ ญาติโยมนี่หลวงพ่อจะเอามาจำศีลภาวนาให้หมด ไม่ให้เหลือ เวลานี้หลวงพ่อสั่งช่างประดิษฐ์บอกว่าทำอาคารหลังหนึ่งให้ที่ซื้อใหม่ตรงสวนมะม่วงนี่ บอกว่าทำให้อุบาสกอุบาสิกามาปฏิบัติ เพราะว่าวัดศรีรัตนธรรมารามนี่เป็นวัตร ต เต่า ไม่ใช่ ต เต่า การันต์ วัตร ต เต่า นี่มันเป็นวัตร (วัต ตะ ระ) แปลว่าข้อวัตรปฏิบัติ โยมมาก็จะต้องมาทำไม 1 เรียนครูสมาธิ 2 เรียนครูสมาธิไฮคลาส 3 เรียนอุตตมะสาสมาธิ 4 เรียนญาณสาสมาธิ 5 เรียนคุรุสาสมาธิ กำลังจะออกใหม่นี่เขาเรียกว่า อนุตตริยะมานสาสมาธิ กำลังจะออกใหม่แล้วก็โยมไม่ต้องเรียนนานหรอก เอา 3 อาทิตย์จบ แต่ว่าต้องเรียนครูสมาธิให้จบก่อนถึงจะมาเรียนได้