Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีเจริญพุทธมนต์เย็น ฉลองอายุวัฒนมงคล 98 ปี หลวงพ่อวิริยังค์

พิธีเจริญพุทธมนต์เย็น ฉลองอายุวัฒนมงคล 98 ปี หลวงพ่อวิริยังค์

ภาพบรรยากาศพิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ 60 วันที่สอง (ช่วงบ่ายและเย็น) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล 98 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อุโบสถ ชั้น 1 (06/01/61) วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 วันนี้นับเป็นวันที่สองของพิธีการสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ 60 ฉลองอายุวัฒนมงคล 98 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เวลา 13.00 น. พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด แสดงพระธรรมเทศนา ณ ปะรำพิธี ต่อมาเวลา 18.30 น. ณ อุโบสถ ชั้น 1 พระเถระกรรมฐาน 218 รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล 98 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา - ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพฯ และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม จ.กรุงเทพฯ - ประธานนำเจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร จ. นครราชสีมา - ตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ดร.มีชัย ฤชุพันธ์ กรรมการคุณวัฒน์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ถวายเครื่องไทยธรรม แด่ประธานสงฆ์ จากนั้นคณะเจ้าภาพ ถวายไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ 218 รูป คณะพระภิกษุสงฆ์กล่าวอนุโมนาก็เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นในเวลา 22.00 น. พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินฺทสิริ) วัดป่าเขาภูหลวง จ. นครราชสีมา แสดงพระธรรมเทศนา ณ ปะรำพิธี