Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง พระธรรมมงคลญาณ วิ.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง พระธรรมมงคลญาณ วิ.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง ถวายผ้าไตรจีวร พานพุ่ม พระราชทาน แด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) และถวายผ้าไตรจีวรพระราชทาน แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง และ ผ้าไตรจีวร พานพุ่มดอกไม้ พระราชทาน ในการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 98 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร และ ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กทม.

เวลาประมาณ 9.00 น. ได้ทำการเริ่มพิธี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ ถวายพัดรองแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง 10 รูป ต่อจากนั้นจึงเริ่มพิธีการ ถวายน้ำสรงพระราชทาน ประเคนผ้าไตรจีวรพระราชทาน ประเคนพานพุ่มดอกไม้พระราชทาน แด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. ระหว่างนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั้ง 10 รูป สวดพระชัยมงคลคาถา โดยมีรายนามพระสงฆ์ดังนี้

1. พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานสงฆ์
2. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศารามราชวรวิหาร
3. พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
4. พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการามวรวิหาร
5. พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม
6. พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข
7. พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
8. พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร
9. พระราชวัชราภรณ์ วัดชูจิตธรรมมาราม
10. พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพวรวิหาร

ประธานถวายผ้าไตรจีวรพระราชทาน แก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง 10 รูป

พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้พระราชทานถวายแด่ พระธรรมมงคลญาณ วิ.
คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั้ง 10 รูป สวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มอบพระพุทธรูปหยกเขียวจำลองพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย หน้าตักกว้าง 10 นิ้ว ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อ ทูลเกล้าฯถวาย แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทั้งนี้ พระพุทธรูปหยกสีเขียวนี้ เป็นหยกชิ้นเดียวกันกับ หยกแคนาดาที่ใช้ในการแกะพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย

ต่อจากนั้น นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นประธานจุดเทียนเจริญน้ำพระพุทธมนต์ ประเคนแด่ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ในพิธี
เมื่อเสร็จพิธีการเจริญน้ำพระพุทธมนต์

พระครูปลัดบุรมย์ เตชธัมโม และคณะศิษย์ เป็นตัวแทน พระธรรมมงคลญาณ วิ. ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั้ง 10 รูป
ท้ายที่สุด พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เมตตาคณะสาธุชนที่มาร่วมงาน กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความว่า

"สวัสดี วัดนี้ ตัวเองสร้างเอง แล้วก็ลูกศิษย์สร้างต่อ ก็ดี ยังมั่นคง ญาติโยมได้มาเห็น จากกรุงเทพฯ คนไทยจากจังหวัดต่าง ๆ หลวงพ่อทำอะไรอยู่ หลวงพ่อไม่ได้อยู่เฉย ๆ แต่ว่ามาวางรากฐานทางด้านจิตใจด้วย เพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยการทำสมาธิ แล้วที่นี่ก็มีศูนย์สมาธิ เรียกว่าไม่ต้องสอนกัน มาแล้วก็มานั่งสมาธิได้เลย ก็แสดงว่าหลวงพ่อได้ทำประโยชน์ให้แลเห็น ประโยชน์ทั้งโลกียะ ประโยชน์ทั้งโลกุตระ โลกียะก็คือ พัฒนาบ้านนี้จนกระทั่งเจริญ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดี สำหรับโลกุตระ ต่างคนต่างทำ ก็ปรากฏผลไม่น้อยไปกว่า

พระพุทธศาสนาจะเจริญด้วยเหตุสองประการ คือ โลกุตระและโลกียะ เพราะฉะนั้นเรารักษาไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเรา ถ้าเราคิดว่า เราตายไปแล้วก็แล้วกัน มันก้อแล้วกัน แต่ว่ามันไม่แล้วกัน เพราะว่ากรรมมันตามทันเรา มันไม่ปล่อยเราไปแน่ แต่ว่าถ้าสร้างโลกุตระแล้ว กรรมที่เราทำไป ส่วนดีก็จะได้ดี ส่วนของความดี สมาธิเป็นเรื่องสำคัญ ของทุกคนจงเข้าใจ สวัสดี”