Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีอัญเชิญมอบพระบรมสารีริกธาตุ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดธรรมมงคล 07/01/59

พิธีอัญเชิญมอบพระบรมสารีริกธาตุ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดธรรมมงคล 07/01/59

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 ในเวลาประมาณ 14.00 ได้มีพิธีอัญเชิญมอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ 80 พระมหาเถระ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ณ ปะรำพิธี วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กทม.

ในเวลาประมาณ 14.00 น. ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ได้ตั้งขบวนอยู่บริเวณหน้าอาคาร ธรรมะบริการ วัดธรรมมงคล ซึ่งในปีนี้ขบวนอัญเชิญมีความงดงามวิจิตรตระการตาอย่างยิ่ง อาทิ หน้ากากขาว เป็นหุ่นของชาวพม่าเพื่อแสดงมุทิตาจิต ปีติยินดีอย่างยิ่งกับงานที่เป็นมงคลอย่างเช่นงานวันนี้ นางโปรยดอกไม้ นางรำ รวมถึงอารักษ์ หรือพระแม่ธรณี แต่อารักษ์นั้นเป็นผู้ชาย บางครั้งจะแปลงกายลงมาเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผม และยังมีมหาราชทั้ง 4 พระองค์ คือ ท้าวธตรฎฐ์ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวร (หรือท้าวเวสสุวรรณ) ขบวนแห่อัญเชิญนั้นได้เคลื่อนผ่านซุ้มประตูวัด เข้ามายังปะรำพิธี ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่ตั้งแถวรอต้อนรับอย่างเนื่องแน่น

ในครั้งนี้พระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ ได้รับการถวายจาก มหาเถระแห่งสหภาพเมียนมาร์ พระมหาเถระอัฏฐมะ ตรีปิฏกธระ (ตรี ปิตะ กะ ทะระ) ตรีปิฏกโกวิทะ ธรรมะภัณฑาคาริกะ ภัททันตะ วังสะปาลา ลังการะ เม็งกุน สยาดอร์ พระสงฆ์ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก 1 ใน 9 ของโลก ผ่านการติดต่อประสานงาน โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ เป็นผู้ประสานงาน ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ 80 พระมหาเถระ ดังนี้
01. พระอัญญาโกณฑัญญะ 02. พระวัปปเถระ 03. พระภัททิยเถระ 04. พระมหานามเถระ 05. พระมหาอัสสชิเถระ 06. พระยสเถระ 07. พระวิมลเถระ 08. พระสุพาหุเถระ 09. พระปุณณชิเถระ 10. พระควัมปติเถระ 11. พระอุรุเวลกัสสปเถระ 12. พระนทีกัสสปเถระ 13. พระคยากัสสปเถระ 14. พระสารีบุตรเถระ 15. พระโมคคัลลานเถระ 16. พระมหากัสสปเถระ 17. พระมหากัจจายนเถระ 18. พระอชิตเถระ 19. พระติสสเมตเตยยเถระ 20. พระปุณณกเถระ 21. พระเมตตคูเถระ 22. พระโธตกเถระ 23. พระอุปสีวเถระ 24. พระนันทกเถระ 25. พระเหมกเถระ 26. พระโตเทยยเถระ 27. พระกัปปเถระ 28. พระชตุกัณณีเถระ 29. พระภัทราวุธเถระ 30. พระอุทยเถระ31. พระโปสาลเถระ 32. พระโมฆราชเถระ 33. พระปิงคิยเถระ 34. พระราธเถระ 35. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ 36. พระกาฬุทายีเถระ 37. พระนันทเถระ 38. พระราหุลเถระ 39. พระอุบาลีเถระ 40. พระภัททิยเถระ 41.พระอนุรุทธเถระ 42. พระอานนทเถระ 43. พระภคุเถระ 44. พระกิมพิลเถระ 45. พระโสณโกฬิวิสเถระ 46. พระรัฏฐปาลเถระ 47. พระปิณโฑลภารทวาชเถระ 48. พระมหาปัณถกเถระ 49. พระจูฬปัณถกเถระ 50. พระโสณกุฏิกัณณเถระ 51. พระลกุณฏกภัทิยเถระ 52. พระสุภูติเถระ 53. พระกังขาเรวตเถระ 54. พระวักกลิเถระ 55. พระโกณฑธานเถระ 56. พระวังคีสเถระ 57. พระปิลินทวัจฉเถระ 58. พระกุมารกัสสปเถระ 59. พระมหาโกฏฐิตเถระ 60. พระโสภิตเถระ 61. พระนันทกเถระ 62. พระมหากัปปินเถระ 63. พระสาคตเถระ 64. พระอุปเสนเถระ 65. พระขทิรวนิยเรวัตตเถระ 66. พระสีวลีเถระ 67. พระพาหิยทารุจิริยเถระ 68. พระพากุลเถระ 69. พระทัพพมัลลบุตรเถระ 70. พระอุทายีเถระ 71. พระอุปวาณเถระ 72. พระเมฆิยเถระ 73. พระนาคิตเถระ 74. พระจุนทเถระ 75. พระยโสชเถระ 76. พระสภิยเถระ 77. พระเสลเถระ 78. พระมหาปรันตปเถระ 79. พระนาลกเถระ 80.พระองคุลิมาลเถระ
ภายหลังจากนี้ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จะนำไปประดิษฐาน ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จ. สมุทรปราการ ในอนาคตต่อไป
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความว่า
"สวัสดี พม่าสวัสดี ก็ขอขอบใจที่ทุกท่าน ทั้งคนไทยคนพม่า ได้มาร่วมกันในที่นี้ เขาเรียกว่าประชุมธรรม การประชุมธรรมนั้นทำให้เกิดความชุ่มชื้น เกิดความเยือกเย็น เพราะว่าพระธรรมเป็นธรรมะ ที่สามารถทำจิตใจของเราให้ชุ่มเย็นได้ วัดนี้ก็วัดธรรมมงคล หลวงพ่อก็มาคิดว่า มันจะสร้างซ้อน การสร้างวัดมา 10 กว่าวัดแล้ว ไม่ซ้อน มาซ้อนวัดนี้ ก็ถือว่าเป็นเกียรติ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ยังมีความเชื่อ ความเลื่อมใส มาปฏิบัติธรรมะ มาปฏิบัติสมาธิ การมาปฏิบัติสมาธินั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าคนเรานี้จะทำอะไรก็ตาม จะต้องมีใจสั่งการ จะต้องมีใจเป็นผู้สั่งการ ในขณะนี้ ใจเราได้สั่งการมาให้วัดทุกวัด การสั่งการไม่ใช่ง่าย วัดไหนไม่ชอบ ก็ไม่อยากสั่งการให้ไป วัดไหนชอบก็สั่งการให้ไป อย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ก็พูดถึงวัดธรรมมงคล จิตใจก็สั่งการมาให้มา มากันทั่วสารทิศ นอนอยู่ใต้โคนต้นไม้ นั่งสมาธิ มีที่ไหน มีขึ้นได้ที่นี่ เพราะว่าหลวงพ่อสร้างฐานเอาไว้ให้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ฐานนี้ก็จะมีหลักมีเกณฑ์ ที่พวกเราจะได้ปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตาม ก็จะได้ความชุ่มเย็นเกิดขึ้นแก่พวกเราทุกคน บ้านเต่างอย เดี๋ยวนี้ก็คงเปลี่ยนไปแล้ว ไม่เต่าไม่งอยแล้ว ก็มีความเจริญรุ่งเรือง ดูจากวัดก็รู้ ว่าเราเจริญรุ่งเรืองแค่ไหน วัดธรรมมงคล ได้รุ่งเรืองขึ้นแบบนี้ แสดงว่าเรามีความเจริญขึ้น ถ้าไม่เจริญแล้ว จะไปเอาเงินที่ไหนมาปฏิสังขรณ์ เพราะความเจริญนี่เอง ทำให้เกิดมีปัจจัยปฏิสังขรณ์ขึ้น สารพัดที่จะเกิดขึ้นนี้ น่าอัศจรรย์
เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราทุกท่านรักษาศรัทธา อย่าให้เสื่อมคลาย ให้ตั้งใจมีศรัทธาตลอดไป เมื่อเป็นเช่นนั้น ความเจริญรุ่งเรือง ก็ไม่ถอยหลัง สามารถเจริญรุ่งเรือง เยือกเย็นสบาย เกิดขึ้นแก่พวกเรา เพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจสืบต่อ การสืบต่อเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าสืบต่อไม่ดี ก็ไม่เจริญ ถ้าสืบต่อดี ก็เจริญขึ้น จึงขอขอบใจ ผู้ที่มาปฏิบัติศาสนกิจในวัดนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองต่อไป สวัสดี.”

ต่อมาเวลาประมาณ 15.30 น. คณะศิษยานุศิษย์นับหมื่นคนร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี โครงการประทีปเด็กไทย โดยมีดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ เป็นตัวแทนถวายต้นผ้าป่าแด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งในปี 2561 นี้มีจำนวนต้นป่าผ้ารวม 200 กว่าต้น จากสาขาของพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศ

พระอาจารย์หลวงพ่อได้มีเมตตาให้โอวาท มีใจความดังนี้
“สามัคคี คือความดี พวกเราทอดผ้าป่าสามัคคี ก็ทำวัดให้เป็นวัด พวกเราสามัคคี ปฏิบัติธรรมะ ก็ถือว่า ธรรมะทำให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้น ความสามัคคี ย่อมจะต้องเกิดมีขึ้น แก่คณะเราทุกคน เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทุกประการเทอญ.”

จากนั้นเป็นพิธีถวายดอกบัวแสดงมุทิตาสักการะแด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) บรรยากาศเนื่องแน่นไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาเข้าคิวยาวถวายดอกบัวเพื่อแสดงมุทิตาสักการะ ทุก ๆ ท่านได้รับแจกของที่ระลึกเป็นหนังสือเล่าประวัติพระอาจารย์หลวงพ่อ และล็อคเก็ตพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ทำให้เกิดความปลาบปลื้ม และความเบิกบานใจแก่ผู้มาร่วมในงานสวดลักขีครั้งนี้เป็นอย่างมาก