Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะวิทันตสาสมาธิ สาขา 134 กลุ่มบริษัท ปตท. 10/02/61

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะวิทันตสาสมาธิ สาขา 134 กลุ่มบริษัท ปตท. 10/02/61

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 7 จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 134 กลุ่มบริษัท ปตท. จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเก้ามหามงคล วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิทยากรและทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ

เก้ามหามงคลที่คณะวิทันตสาสมาธิได้เข้าสักการะ ได้แก่ พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก), พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าเเม่กวนอิมหยก), พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่), พระอัฏฐาฬส, พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี), พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ), พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระเมตตาพระพุทธเจ้า


คณะวิทันตสาสมาธิทุกคนมีความประทับใจมากที่ได้มากราบสักการะ 9 มหามงคล ณ วัดธรรมมงคล ได้ให้ความสนใจเเละตั้งใจรับฟังประวัติความเป็นมาในแต่ละมหามงคล


ทั้งนี้ทางทีมงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทุกท่าน  และขออนุโมทนาสาธุกับคณะวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 7 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 134 กลุ่มบริษัท ปตท. ทุกท่านนะคะ "สาธุ"