Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 108 วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 08/04/61

พิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 108 วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 08/04/61

พิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 108 วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 08/04/61

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 10.00 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ เมตตาเดินทางมายังสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 108 วัดดำรงธรรมาราม เพื่อเป็นประธานในพิธีเจิมป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 108 วัดดำรงธรรมาราม โดยมีผู้ดูแลสาขา คณะอาจารย์ และนักศึกษาครูสมาธิ ชาวจันทบุรี เข้าร่วมน้อมสักการะเป็นจำนวนมาก

เริ่มพิธี พระธรรมมงคลญาณ วิ. จุดธูปเทียน อาจารย์ประชา วารีเขต ผู้ดูเเลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา108 วัดดำรงธรรมาราม กล่าวคำถวายรายงาน การดำเนินการสอนสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 108 วัดดำรงธรรมาราม

ต่อมาเวลา 10.09 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา และ ได้ประกอบพิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 108 วัดดำรงธรรมาราม พระสงฆ์สวดชยันโต แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี

คณะศิษยานุศิษย์และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันถวายเพลพระอาจารย์หลวงพ่อ
พระธรรมมงคลญาณ วิ. และคณะสงฆ์ผู้ติดตาม สวดมนต์ให้พรแก่คณะศิษยานุศิษย์ แล้วเสร็จ พระธรรมมงคลญาณ วิ. จึงเดินทางกลับ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร นักศึกษาครูสมาธิร่วมกันกล่าวอวยพร ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย