Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สุขสันต์วันสงกรานต์ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม และวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 13/04/61

สุขสันต์วันสงกรานต์ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม และวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 13/04/61

วันมหาสงกรานต์ ศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561  ในวันนี้ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทย ต่างมีความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ จึงได้ร่วมกัน เข้าวัด ทำบุญ ทำทาน สวดมนต์ ฟังธรรม สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งทั้งวัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ และวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว ซึ่งมีทั้งการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระประจำวันเกิด ก่อเจดีย์ทราย ถวายสังฆทาน ผ้าบังสุกุล และร่วมสวดมนต์สร้างเสริมบารมีและอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ   

การมาทำบุญ ทั้งที่วัดศรีรัตนธรรมาราม และวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ครบถ้วนทั้ง ทาน ศีล และภาวนา (การสวดมนต์ และนั่งสมาธิ) ทั้งนี้ที่วัดธรรมมงคลยังมีสถานที่น่าสนใจต่าง ๆ ให้ผู้มาทำบุญได้เยี่ยมชม และสักการะบูชา เช่น พระหยกใหญ่ที่สุดในโลก (พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย) ซึ่งทำจากหยกขุดพบในเหมืองทองจากประเทศแคนาดา น้ำหนัก 32 ตัน, สักการะพระพุทธสุพิโนภาสศาสดา หลวงพ่อใหญ่อุโบสถวัดธรรมมงคล, พระพุทธรูปองค์ดำ ที่เรียกว่า "พระ ภ.ป.ร." เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถมาร่วมทำบุญที่วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 และ วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561