Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีเปิดหลักสูตรอุตมสาสมาธิ กรมราชทัณฑ์ 07/05/61

พิธีเปิดหลักสูตรอุตมสาสมาธิ กรมราชทัณฑ์ 07/05/61

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบรรยายใต้อุโบสถ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 เวลาประมาณ 9.00น.
พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านจิตใจ หลักสูตรอุตมสาสมาธิ ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษเพื่อใช้อบรมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาจิตใจ กรมราชทัณฑ์

โดยมีคุณเพลินใจ แต้เกษม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และคุณอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย กล่าวรายงาน จากนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อฯเมตตากล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้เข้าอบรม หลังจากนั้นผู้เเทนเข้ารับการอบรมหลักสูตรอุตมสาสมาธิถวายพานดอกไม้ ธูปเทียนเพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระอาจารย์หลวงพ่อฯ ก่อนจบพิธีพระอาจารย์หลวงพ่อฯเมตตามอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนคณะผู้เข้าอบรมและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้นอาจารรย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ และ ประธานหลักสูตรทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม

การอบรมหลักสูตรอุตมสาสมาธิในครั้งนี้ ได้จัดการอบรมที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 136 ท่าน ใช้เวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลาการอบรม 5 วัน โดยบุคลากรที่เข้ารับการอบรมจะใช้เวลาเรียนหลักสูตรอุตมสาสมาธิและปฏิบัติธรรมเต็มวัน ทำการสอนโดยอาจารย์สอนสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้ทางกรมราชทัณฑ์ มีบุคลากรที่สามารถสอนสมาธิได้ในเรือนจำทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ โดยการทำสมาธิตามหลักสูตรของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นผู้เขียนหลักสูตรสมาธินี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ ตามแนวทางสัมมาสมาธิของพุทธศาสนา โดยเนื้อหาหลักสูตรทั้งสัคคสาสมาธิ และหลักสูตรครูสมาธิ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ได้นำสมาธิที่เรียนรู้มาจาก พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน นำมาเขียนเป็นตำราให้คนในยุคปัจจุบัน สามารถทำสมาธิได้โดยง่าย เข้าใจได้ง่าย ปฏิบัติได้ง่าย เกิดผลได้เร็ว เป็นประโยชน์ต่อสังคม บุคคลที่ได้เรียนสมาธิ จะมีสติ มีความยับยั้งชั่งใจ เป็นคนมีเหตุผล มีเมตตา และมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ทำให้ไม่อยากทำชั่ว รักษาตัวและจิตใจให้อยู่ในระเบียบวินัย เป็นคนดี

ซึ่งตลอดระยะเวลามากกว่าสองปีที่คำสอนสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ได้เข้าถึงนักโทษในเรือนจำเกือบสามแสนคนทั่วประเทศ โดยอาจารย์สอนสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นผู้เข้าไปสอนนักโทษในเรือนจำ ได้รับผลที่ดีคือนักโทษที่พ้นโทษไปแล้วไม่ไปกระทำความผิดซ้ำเดิมอีกมีอัตราเพิ่มมากขึ้น เป็นผลที่น่าพอใจแก่กรมราชทัณฑ์และเพื่อเป็นการสานต่อ จึงมีโครงการอบรมบุคคลากรของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสอนสมาธิประจำการอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ ทำให้นักโทษในเรือนจำสามารถเรียนสมาธิได้ตลอดทั้งปี ผลที่ได้นี้นับเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนานักโทษให้กลับกลายเป็นคนดีก่อนออกจากเรือนจำกลับคืนสู่สังคม