Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรอุตมสาสมาธิ กรมราชทัณฑ์ 11/05/61

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรอุตมสาสมาธิ กรมราชทัณฑ์ 11/05/61

สถาบันพลังจิตตานุภาพร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรอุตมสาสมาธิ ตั้งเเต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ

ในวันนี้ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) เป็นวันสุดท้ายของการอบรม จึงได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศขึ้น โดยมีพระอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ญาณวังโส เมตตาเป็นประธานในพิธี ผู้เข้ารับการอบรมพร้อมคณาจารย์และคณะครูพี่เลี้ยง ได้เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ก่อนจะเริ่มพิธีปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้าอบรมได้ทำการสอบข้อเขียนหลักสูตรอุตมสาสมาธิ โดยใช้ความรู้ที่เกิดจากความตั้งใจเเละทุ่มเทเต็มความสามารถตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบผ่านข้อเขียนทุกคนและได้รับประกาศนียบัตรจากพระอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ญาณวังโส

ลำดับต่อมาคณะผู้เข้าอบรมทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาพระอาจารย์หลวงพ่อและขอขมาเพื่อนผู้เข้าอบรมด้วยกัน ร่วมกันถวายผ้าป่า โดยพระอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ญาณวังโส กล่าวปิดการอบรม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันเป็นอันจบพิธี

ขออนุโมทนากับคณะผู้เข้าอบรมทุกท่านที่มีความตั้งใจสานต่องานพระอาจารย์หลวงพ่อ เผยแผ่วิชาสมาธิ ตามปณิธานของหลวงพ่อ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่สมาธิแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ และเพื่อสร้างความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป