Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 43 06/08/61

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 43 06/08/61

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 43 06/08/61

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ พระวิริยมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ได้กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการศึกษาของ "หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 43 (เตจัตตาฬีสโม) สุทธิญาณ (ญาณที่บริสุทธิ์)  ภาคจันทร์-ศุกร์ ในหัวข้อแรกของการศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เมตตาเริ่มต้นการเรียนการสอนในหัวข้อแรก เรื่อง "จุดประสงค์ของการทำสมาธิ" พระอาจารย์ได้จำแนกให้เห็นถึงสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ และ การทำสมาธิไฮเทค (ทำง่าย ใช้เวลาน้อย ทำต่อเนื่องทุกวันจนเกิดผล) ซึ่งเป็นไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ ตามแนวทางหลักสูตรครูสมาธิ ของ "พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร" ซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อ ได้วางหลักสูตรครูสมาธิ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยสาขาวัดธรรมมงคลมีการเรียนการสอนทั้ง ภาคจันทร์-ศุกร์ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้การเรียนการสอนในหัวข้อแรก ได้ถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยผ่านช่องทาง www.samathi.com/live ต่อจากนัั้นนักศึกษาได้ร่วมกันฟังเทปคำบรรยายโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เเละรับชมวีดีโอเเนะนำการเดินจงกรมเเละนั่งสมาธิอย่างถูกต้องตามเเนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพฯเเละสุดท้ายนักศึกษาร่วมกันเดินจงกรมเเละนั่งสมาธิก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้าน