Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

คณะสงฆ์วัดสิริกมลาวาสและศิษยานุศิษย์ กราบคารวะสามีจิกรรมพระธรรมมงคลญาณ วิ. 3/9/2561

คณะสงฆ์วัดสิริกมลาวาสและศิษยานุศิษย์ กราบคารวะสามีจิกรรมพระธรรมมงคลญาณ วิ. 3/9/2561

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.45 น.

พระครูโชติญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) นำคณะสงฆ์ พร้อมคณะอุบาสก อุบาสิกา เข้ากราบคารวะสามีจิกรรมพระธรรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101

ทั้งนี้พระธรรมมงคลญาณ วิ. ได้กล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะศิษย์ เป็นเวลาประมาณ 15 นาที จึงได้เดินทางไปตรวจงานก่อสร้างวัดศรีรัตนธรรมาราม