Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะวิทันตสาสมาธิสาขา 34 และ 63 09/09/61

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะวิทันตสาสมาธิสาขา 34 และ 63 09/09/61

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สาขาที่ 34 สถาบันพระปกเกล้า และสาขาที่ 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนประมาณ 140 คน ได้เดินทางมาสักการะ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิทยากรและทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ

9 มหามงคลที่คณะวิทันตสาสมาธิได้เข้าสักการะ ได้แก่ พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี), พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พระอัฏฐาฬส, พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ), พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก), พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าเเม่กวนอิมหยก), พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่) และพระเมตตาพระพุทธเจ้า

คณะวิทันตสาสมาธิที่มาทัวร์ 9 มหามงคลในครั้งนี้ ต่างก็รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นสถานที่จริง ทำให้เกิดความสนใจและตั้งใจรับฟังประวัติความเป็นมาในแต่ละมหามงคล อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้กราบนมัสการและทำบุญถวายปัจจัยแด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล จึงสร้างความรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ทางทีมงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาวิทันตสาสมาธิทุกท่าน จากทุกสาขา และขออนุโมทนาสาธุกับคณะวิทันตสาสมาธิ สาขาที่ 34 สถาบันพระปกเกล้า และ สาขาที่ 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านครับ "สาธุ"