Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระปลัดเสริมพร ธมฺมวโร เมตตาบรรยายสรุปบันทึกบทท้ายหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 พระธรรม 06/11/61

พระปลัดเสริมพร ธมฺมวโร เมตตาบรรยายสรุปบันทึกบทท้ายหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 พระธรรม 06/11/61

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ วัดธรรมมงคล อุโบสถชั้นล่าง พระปลัดเสริมพร ธมฺมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม เมตตาบรรยายสรุปบันทึกบทท้ายหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 พระธรรม ให้แก่นักศึกษาโดยมีการถ่ายทอดสดไปยังสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านทาง www.samathi.com/live 

 

รวมถึงได้เล่าประวัติความเป็นมาของตำราหลักสูตรอุตมสาสมาธิ 
ซึ่งพระธรรมมงคลญาณ วิ. พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นผู้เขียนหลักสูตรนี้ขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามอันหาผู้ใดเทียบได้ยาก โดยที่ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร อายุช่วงที่ท่านเขียนตำราอุตมสาสมาธิ ท่านมีอายุประมาณ 96-97 ปี ก็ใช้เวลาในการเดินทางให้เป็นประโยชน์ ไม่มีการเสียเปล่า ใช้เวลาในขณะที่ท่านบินไปกลับประเทศแคนาดาทำงานสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น ท่านได้พิมพ์หลักสูตรอุตมสาสมาธิบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้นิ้วมือใหญ่ ๆ ของท่านค่อย ๆ พิมพ์ลงบนโทรศัพท์ที่จอไม่ใหญ่นัก ใช้เวลาพิมพ์รวมแล้วนานหลายชั่วโมง หลายเที่ยวบิน พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ใช้เวลาขณะเดินทางค่อย ๆ พิมพ์จนสามารถรวบรวมเนื้อหาจากใจของท่านจนเป็นตำราหลักสูตรอุตมสาสมาธิขึ้นมา
นับเป็นเรื่องราวอันมีค่ายิ่ง ที่แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะและความตั้งใจในการเผยแพร่สมาธิสู่ชาวโลกของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ต่อจากการสรุปบทท้าย พระปลัดเสริมพร ได้นำนักศึกษาเดินจงกรม นั่งสมาธิ ครบถ้วนการทำหน้าที่อาจาริยสาสมาธิ ตามอย่างที่พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้พูดเสมอว่าอาจารย์ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ สอนลูกศิษย์แล้วอาจารย์ก็ต้องทำด้วย

ขออนุโมทนา พระปลัดเสริมพร ธมฺมวโร ที่เมตตาเล่าเรื่องราวความเพียรพยายามของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ในการเขียนตำราสมาธิอันมีค่ายิ่ง นับเป็นเรื่องราวที่ยากจะหาฟังได้และเป็นตัวอย่างเป็นการสอนที่ดี ที่ทำให้เราทุกคนได้สติว่า ทุกวันนี้เรามีความเพียรมากพออย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านสอนไว้หรือไม่ ได้มากน้อยขนาดไหน ให้สมกับความดี ความพยายาม ความสมบูรณ์อันหมดจดดั่งชื่อ
พระอาจารย์ของพวกเรา วิริยังค์ (วิริยะ)