Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระธรรมมงคลญาณ วิ. เมตตามอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษา สถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ 01/12/61

พระธรรมมงคลญาณ วิ. เมตตามอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษา สถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ 01/12/61

พระธรรมมงคลญาณวิ. เมตตามอบใบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษาสถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์01/12/61

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:00 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร และ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ เมตตาเดินทางไป สถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ CIDI ซอยสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษาการออกแบบ รุ่นที่ 16 และได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา ทางฝ่ายธรรมะก็พัฒนาทางด้านจิตใจ ทางฝ่ายวัตถุก็พัฒนาทางด้านดีไซน์ต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ CIDI พระธรรมมงคลญาณ วิ.หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นผู้ก่อตั้งให้มีการเปิดสอนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ภายในวัดธรรมมงคล ซอยสุขุมวิท101 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ด้วยเล็งเห็นว่าประเทศไทยนั้นขาดการพัฒนาการออกแบบอย่างประเทศอื่นๆ แบบในยุโรป หากไม่พัฒนาก็เท่ากับว่าล้าหลัง แล้วก็เสียเปรียบที่ได้ค่าแรงน้อยขายไม่ค่อยได้กำไร เมื่อเทียบกับยี่ห้อดีๆ ในยุโรปกับของไทยราคาห่างกันหลายเท่าตัว หากพระอาจารย์หลวงพ่อสามารถสร้างโรงเรียนออกแบบโดยให้ชาวต่างชาติเก่งๆ มาสอนคนไทย แล้วพัฒนาให้คนไทยมีศักยภาพ คนไทยก็จะสามารถสร้างสินค้าที่มีคุณค่าเป็นการสร้างอาชีพทำรายได้ให้แก่คนไทย เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

โดย พระธรรมมงคลญาณ วิ. ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการคุณวัฒน์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เป็นผู้บริหารดูแลสถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ CIDI มาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ CIDI มีชื่อเสียงไม่น้อย ชนะการประกวดทั้งในและต่างประเทศ มีผลเป็นที่น่าพอใจ