Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระธรรมมงคลญาณ วิ.เมตตาตรวจเยี่ยมโรงทาน 05/01/62

พระธรรมมงคลญาณ วิ.เมตตาตรวจเยี่ยมโรงทาน 05/01/62

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม เวลา 10.15 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาตรวจเยี่ยมโรงทาน เพื่อให้กำลังใจผู้ที่มีจิตศรัทธา ซึ่งได้สละทั้งกำลังทรัพย์ และ แรงกาย เพื่อมาเปิดโรงทาน ซึ่งเป็นกำลังสนับสนุนหลัก ที่ช่วยให้ ผู้ที่มาบวชชี ในงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนในปีนี้ มีความพร้อมทางกาย คือ อิ่มท้อง เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนทำให้ผู้ที่มาบวช สามารถปฏิบัติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และ รักษาศีลอุโบสถ ได้ตลอดงาน เหล่าสาธุชนที่มาเปิดโรงทาน ต่างมีความปลื้มปีติ ที่หลวงพ่อได้เมตตาออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ขออนุโมทนา กับผู้ที่เสียสละมา ออกโรงทานในปีนี้