Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ากราบนมัสการ พระธรรมมงคลญาณ วิ. ณ วัดธรรมมงคล 07/03/62

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ากราบนมัสการ พระธรรมมงคลญาณ วิ. ณ วัดธรรมมงคล 07/03/62

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ากราบนมัสการ พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร 

ตามที่กรมราชทัณฑ์  ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ (สมาธิเพื่อยกใจสู่สวรรค์) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและควบคุม กำกับ ดูแลวิทยากรตามโครงการฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมถึงปัจจุบันจำนวนรวมทั้งสิ้น 379,713 คน

ทั้งนี้ได้ทำการบันทึกเทปการให้โอวาทของหลวงพ่อวิริยังค์ ต่อผู้ต้องขังให้มีสติยั้งคิดในการกระทำของตนเองไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ