Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 3 วัน มหัศจรรย์ สุขกายเย็นใจมหาสงกรานต์ ณ วัดธรรมมงคล

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 3 วัน มหัศจรรย์ สุขกายเย็นใจมหาสงกรานต์ ณ วัดธรรมมงคล

วันที่ 12 - 14 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร  ได้มีการจัดกิจกรรม  3 วัน มหัศจรรย์ สุขกายเย็นใจ มหาสงกรานต์ เพื่อพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว มีทั้งการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระประจำวันเกิด ก่อเจดีย์ทราย ถวายสังฆทาน ผ้าบังสุกุล และร่วมสวดมนต์สร้างเสริมบารมีและอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ