Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธาน พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง พระเกศแก้วจุฬามณีมหาเจดีย์ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ 13/04/62

พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธาน พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง พระเกศแก้วจุฬามณีมหาเจดีย์ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ 13/04/62

พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีรัตรธรรมารามเป็นประธาน พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง พระเกศแก้วจุฬามณีมหาเจดีย์ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 13/04/62

วันนี้นับเป็นวันมหามงคลยิ่ง ตามคติความเชื่อของคนไทยที่มีมาแต่ช้านาน เพราะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชน ต่างหลั่งไหลมายัง วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในตอนเช้า เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ของปีตามประเพณีนิยม หลังจากนั้นจะร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี มหากุศล 999 กอง เพื่อสมทบทุนสร้าง พระเกศแก้วจุฬามณีมหาเจดีย์ (พระมหาเจดีย์ 9 องค์)

ในเวลาประมาณ 09.00 น. เหล่าสาธุชน ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณปะรำพิธี ด้วยอาการสงบ สำรวมกาย วาจา ใจ และมีใบหน้าแจ่มใสเบิกบาน แม้ในวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวสักเพียงใด ก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาของเหล่าสาธุชนซึ่งมีความตั้งมั่น เพื่อที่จะมาประกอบพิธีถวายผ้าป่า มหากุศลในวันนี้จะลดลงได้เลย

เวลา 09.30 น. พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีรัตรธรรมารามซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เดินทางมาถึงปะรำพิธี ประธานในพิธี อ.ประดิษฐ์ บัวน้ำจืด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สาธุชน กล่าวบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 หลังจากนั้นคณะสงฆ์ให้ศีล จากนั้นพิธีกรกล่าวอาราธนาพระปริตร และพระเถรานุเถระ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น พระธรรมมงคลญาณ วิ. ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เหล่าสาธุชนต่างตั้งใจฟังด้วยอาการสงบ และปลื้มปีติ เมื่อพระธรรมมงคลญาณ วิ. กล่าวสัมโมทนียกถาจบ จึงได้เริ่มพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี มหากุศล 999 กอง แด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. โดยคุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 47 บริษัทซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนถวาย หลังจากนั้นแขกผู้มีเกียรติ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย อ.ประดิษฐ์ บัวน้ำจืด, อ.ชูชาติ พูนเจริญ, อ.นภาพร พูนเจริญ, คุณอัญชัญ คูวินิชกุล, อ.ฉอเลาะ วรรณพฤกษ์, อ.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์, คุณบุญชู พูนเจริญ, คุณฤชุ พูนเจริญ, อ.นิภาพร บัวทอง ได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งเจริญพุทธมนต์ หลังจากนั้นแขกผู้มีเกียรติ ชุดที่ 2 ประกอบด้วย อ.ไพฑูรย์ อินเจริญ, นาวาอากาศเอกนายแพทย์ทายาท บูรณะกาล, อ.วิยะดา แย้มสรวล, อ.อุษา ธีระนิพัฒน์, อ.ชัยเชษฐ์ และ อ.นวพรรณ พงษ์ตระกูล, อ.วรรณรัชต์ ยงเกียรติไพบูลย์, พันโทนายแพทย์วิเศษ วชิรพงศ์, อ.ณิชาภัทร โชคมหาศาล และหม่อมหลวงสุภาวดี เกรียงไกร ได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งเจริญพุทธมนต์ เช่นกัน หลังจากนั้นพระสงฆ์สวดอนุโมทนา และเหล่าสาธุชนร่วมถวายปัจจัยแด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จนแล้วเสร็จ เป็นอันจบพิธี

ในเวลา 11.00 น. สาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แต่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นจึงร่วมกันรับประทานอาหาร ณ โรงทานที่เตรียมไว้