Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 (พระธรรม) รอบที่ 7 12-14/04/62

การสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 (พระธรรม) รอบที่ 7 12-14/04/62

ภาพการสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 (พระธรรม) รอบที่ 7 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2562 ตามที่พระธรรมมงคลญาณ วิ. พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้เมตตาเปิดอบรมหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 (พระธรรม) ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2561 – 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนเรียนกับทางสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ทั้งสิ้น 12,700 คน จาก 171 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในการอบรมหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 นี้ ได้กำหนดให้มีการสอบภาคปฏิบัติถือศีล 8 สวดมนต์ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 เพื่อการจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ โดยในรอบที่ 7 นี้ มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน 533 คน และได้รับเมตตาจากพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ ให้ศีล 8 และให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ นอกจากการที่ได้มาปฏิบัติ สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิร่วมกันเป็นหมู่คณะแล้ว คณะผู้เข้าสอบยังได้มีโอกาสสักการะ 9 มหามงคล ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดธรรมมงคล มากไปกว่านั้น ความพิเศษที่ผู้เข้าอบรมได้รับก็คือการได้มาธรรมะรุ่งสว่าง ฟังพระธรรมเทศนา ได้รับพรจากพระอาจารย์หลวงพ่อ ณ ศาลา 84 ปี และได้ร่วมกิจกรรม  3 วัน มหัศจรรย์ สุขกายเย็นใจมหาสงกรานต์ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2562 ครั้งนี้ด้วย สุดท้ายนี้ การสอบภาคปฏิบัติในรอบที่ 7 นี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าสอบทุกคนล้วนมีความตั้งใจแน่วแน่อย่างเต็มที่

ท้ายสุดนี้จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมเป็นสะพานบุญ บอกต่อและเผยแพร่หลักสูตรสมาธิให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนและปฏิบัติสมาธิตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมใหญ่ฝ่ายธรรมยุติ โดยพระธรรมมงคลญาณ-อาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กทม. ได้นำแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนเป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เป็นระบบ เป็นลำดับขั้นตอนที่ละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย จัดเป็นหลักสูตรเรียนสมาธิแบบไฮเทค สอดคล้องกับชีวิตผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์

 

โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง)

หลักสูตรครูสมาธิ

หลักสูตรอาจาริยสา

หลักสูตรสมาธิชั้นสูง

หลักสูตรนิรสาสมาธิ (สมาธิตัดความกังวล)

หลักสูตรยุวสาสมาธิ (สมาธิสำหรับเยาวชน)

หลักสูตรอุตมสาสมาธิ (สมาธิมีความอุดม)

หลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ)

หลักสูตรปุริสาสมาธิ  (สมาธิเข้ม)

หลักสูตรอัตถสาสมาธิ (ธรรมศึกษา) หลักสูตรการทำสมาธิเพื่อประโยชน์สูงสุด เพื่อได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (สำหรับนักบริหาร)

หลักสูตร ยุทธสาสมาธิ สำหรับนักเรียนที่เรียนรักษาดินแดน ( รด.)

หลักสูตร สัคคสาสมาธิ (สมาธิเพื่อยกใจขึ้นสู่สวรรค์) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ (เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต)