Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระธรรมมงคลญาณ วิ. แสดงธรรมเทศนา ธรรมะรุ่งสว่าง 12/05/62

พระธรรมมงคลญาณ วิ. แสดงธรรมเทศนา ธรรมะรุ่งสว่าง 12/05/62

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา "ธรรมะรุ่งสว่าง" แก่คณะศิษย์ญาติโยม

จึงขอเชิญชวนสาธุชนกราบสักการะพระอาจารย์หลวงพ่อฯ และร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาธรรมะรุ่งสว่างได้ทุกวันอาทิตย์ ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล เเละสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดได้ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ www.samathi.com/2016/live หรือ Youtube : samathi channel หรือทาง Facebook สถาบันพลังจิตตานุภาพโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร