Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะนักศึกษาวิทันตสาฯ สาขาที่ 34 และ 175 08/09/62

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะนักศึกษาวิทันตสาฯ สาขาที่ 34 และ 175 08/09/62

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะนักศึกษาวิทันตสาฯ รุ่น 9 พี่เลี้ยง และคณาจารย์ จาก 2 สาขา เข้าเยี่ยมชม พร้อมจัดกิจกรรมฯ ที่วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร

โดยในช่วงเช้า คณะนักศึกษาวิทันตสาฯ สาขาที่ 34 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน และในช่วงบ่าย คณะนักศึกษาวิทันตสาฯ สาขาที่ 175 ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชม สักการะ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ

9 มหามงคลที่คณะนักศึกษาวิทันตสาฯ ได้เข้าสักการะ ได้แก่ พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี), พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พระอัฏฐาฬส, พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ), พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก), พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิม), พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่) และ พระเมตตาพระพุทธเจ้า 

นอกจากนี้ทางคณะนักศึกษาวิทันตสาฯ ยังได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนา (ธรรมะรุ่งสว่าง) บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บ กวาดขยะ รอบบริเวณวัด ฯลฯ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

โดยทางคณะนักศึกษาวิทันตสาฯ ที่ได้มาทัวร์ 9 มหามงคลในครั้งนี้ ต่างก็รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นสถานที่จริง ทำให้เกิดความสนใจ และตั้งใจรับฟังประวัติความเป็นมาในแต่ละมหามงคล อีกทั้งยังได้มาพบพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้มากราบนมัสการ และได้ทำบุญกับองค์ท่านด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สวดมนต์และนั่งสมาธิโดยพร้อมเพียงกันในถ้ำวิปัสสนาที่ประดิษฐานพระเมตตาพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงสร้างความรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ทางทีมงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่มีความยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาวิทันตสาฯ สาขาที่ 34 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร และสาขาที่ 175 ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล และขออนุโมทนาสาธุ กับทุกท่านครับ "สาธุ"