Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบบาลีและนักธรรม ปี พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบบาลีและนักธรรม ปี พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดธรรมมงคล ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบบาลีและนักธรรม ปี พ.ศ. 2562 โดยพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เมตตาเป็นประธานในพิธี