Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง (แผนกธรรมศึกษา) สนามสอบวัดธรรมมงคล สำนักเรียนวัดธรรมมงคล 29/11/62

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง (แผนกธรรมศึกษา) สนามสอบวัดธรรมมงคล สำนักเรียนวัดธรรมมงคล 29/11/62

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดธรรมมงคล ได้มีพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง (แผนกธรรมศึกษา) สนามสอบวัดธรรมมงคล สำนักเรียนวัดธรรมมงคล โดยมีผู้เข้าร่วมสอบที่เป็นนักเรียนเเละบุคคลทั่วไปรวม 685 คน