Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะครูสมาธิสาขาที่ 90, 63 และ 210 01/12/2562

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะครูสมาธิสาขาที่ 90, 63 และ 210 01/12/2562

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะครูสมาธิสาขาที่ 90 วัดป่าสาละวัน จังหวัดโคราช จำนวน 88 คน คณะครูสมาธิสาขาที่ 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ จำนวน 12 คน และคณะครูสมาธิสาขาที่ 210 วัดเขากรวด จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชม 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิทยากรและทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ

9 มหามงคลที่คณะครูสมาธิได้เข้าสักการะ ได้แก่ พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี), พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พระอัฏฐาฬส, พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ), พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่) และ พระเมตตาพระพุทธเจ้า 

จากนั้นเวลาประมาณ 10.30 น. คณะครูสมาธิสาขา ได้ร่วมกันกราบนมัสการพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ ศาลา 84 ปี

ต่อมาช่วงเที่ยงได้พักรับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย และได้เข้าอุดหนุนร้านค้าของวัดธรรมมงคล

จนถึงช่วงเวลา 13.00 ทางคณะครูสมาธิสาขา 90 ก็ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประทีปแห่งดวงใจ อัตชีวประวัติ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร อีกด้วย

โดยทางคณะครูสมาธิทั้ง 3 สาขาที่ได้มาทัวร์ 9 มหามงคลในครั้งนี้ ต่างก็รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นสถานที่จริง ทำให้เกิดความสนใจและตั้งใจรับฟังประวัติความเป็นมาในแต่ละมหามงคล อีกทั้งยังได้มาพบพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ได้มากราบนมัสการและได้ทำบุญกับองค์ท่านด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด จึงสร้างความรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ทางทีมงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่มีความยินดีต้อนรับคณะครูสมาธิทุกท่าน และขออนุโมทนาสาธุ กับทุกท่านครับ "สาธุ"