Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

นิรสาสมาธิ วันพระ 9/1/63

นิรสาสมาธิ วันพระ 9/1/63

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ทางศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ วัดธรรมมงคล ได้จัดกิจกรรมนิรสาสมาธิ วันพระ โดยพระพรหมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เมตตาให้ทางศูนย์สมาธิวิริยานุภาพเป็นสถานที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เข้าร่วมปฏิบัติถืออุโบสถศีลในวันพระ อีกทั้งทางศูนย์สมาธิวิริยานุภาพได้ช่วยจัดเตรียมที่พักและอาหารมังสวิรัติไว้ให้ผู้มาปฏิบัติด้วย

โดยกิจกรรมนิรสาสมาธิในวันพระครั้งนี้มีผู้สนใจมาเข้าร่วมปฏิบัติจำนวน 37 ท่าน

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความเมตตาจาก คณะพระภิกษุสามเณรของทางวัดธรรมมงคล มาช่วยนำสมาทานศีล สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ และแสดงธรรมเทศนาให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์โดยตลอดในช่วงเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งที่สละเวลาอันมีค่ามาปฏิบัติกัน

โดยในช่วงเช้า เวลา 9.00 น. พระอาจารย์นำคณะผู้ปฏิบัติสมาทานอุโบสถศีล สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ

11.00-12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. คณะผู้ปฎิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ อย่างละ 30 นาที ต่อด้วยสวดมนต์บทพระปริตร ถวายผ้าป่าสังฆทาน และสมาทานศีล(สำหรับผู้ที่มาทีหลัง)

ในช่วงเย็นเริ่ม เวลา 18.00 น. คณะผู้ปฎิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ อย่างละ 30 นาที และสวดมนต์ทำวัตรเย็น

หลังจากนั้นเวลาประมาน 20.00 น. มีการแสดงธรรมเทศนาซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ให้พุทธบริษัทผู้เข้าร่วมได้รับฟังกัน

ในรุ่งเช้าของอีกวันเวลา 4.00 น. คณะผู้ปฎิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ หลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัตรเช้า ลาอุโบสถศีล และสมาทานศีล 5 เป็นอันเสร็จพิธีการต่าง ๆ ในเวลาประมาณ 6.00 น.

 

โดยกิจกรรมนิรสาสมาธิ วันพระ ในครั้งต่อไปจะมีในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ท้ายนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ แล้วมาสะสมบุญกันใหม่นะครับ