Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

บรรยากาศกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมมงคล (ช่วงเย็น) 08/02/63

บรรยากาศกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมมงคล (ช่วงเย็น) 08/02/63

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา อันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางวัดธรรมมงคลได้มีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้เช่นเดียวกับทุก ๆ ปี โดยภาคเช้าเริ่มตั้งแต่การทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร และร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ยังได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมกันปฏิบัติภาวนา และนั่งสมาธิ ซึ่งในเวลาประมาณ 15.30 น. ได้มีกิจกรรมสวดมนต์บทพระปริตร และในช่วงเย็น เวลาประมาณ 18.30 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เมตตาเป็นประธานในพิธีนำสวดมนต์ โดยอาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป เป็นตัวแทนสาธุชน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอาจารย์วิยะดา แย้มสรวล เป็นตัวแทนสาธุชนจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์

จากนั้นพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตานำสวดมนต์บทพลจักรรัตนสูตร และนำนั่งสมาธิภาวนา

ลำดับต่อมาคุณวรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง ได้เป็นตัวแทนสาธุชนในการถวายผ้าป่าสามัคคี

หลังจากนั้น พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตานำเวียนเทียน ณ บริเวณ รอบพระมหาเจดีย์ชั้นสอง ศาลาพระหยก ก่อนจบพิธีพระสงฆ์พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมมงคล