Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีมอบทุนการศึกษาสามเณร โรงเรียนพระปริยัติวัดธรรมมงคล ปีการศึกษา 2563 10/02/63

พิธีมอบทุนการศึกษาสามเณร โรงเรียนพระปริยัติวัดธรรมมงคล ปีการศึกษา 2563 10/02/63

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ชั้น 1 อุโบสถ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เวลา 18.00 น.

พระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศแคนาดา และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ เมตตามอบถวายทุนการศึกษาซองปัจจัยและกระเป๋าใส่หนังสือ ให้แก่คณะพระสงฆ์สามเณร จำนวน 203 รูป ซึ่งประกอบไปด้วย สามเณรระดับชั้นมัธยม และ พระสงฆ์ระดับชั้นอุดมศึกษา


โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม พระเลขานุการ ในพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. กล่าวดำเนินรายการและให้โอวาท


หลังจากจบการถวายมอบทุนแล้ว พระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา


ต่อจากนั้น พระครูสังฆกิจบรรหาร (กานต์ชนะ สนฺติกาโร) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ถวายกระเช้าอวยพรแด่ พระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม ถัดมาพระครูใบฎีกาวิทยา จิรปัญญโญ ถวายชุดผ้าไตรพานพุ่มสักการะ แด่พระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม


จากนั้นพระสงฆ์สามเณรกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เป็นอันจบพิธี