Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

คณะกรรมการคณะทำงาน โครงการประทีปเด็กไทย สำรวจพื้นที่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม 18 ศูนย์ จ.ชัยภูมิ 9-10/03/63

คณะกรรมการคณะทำงาน โครงการประทีปเด็กไทย สำรวจพื้นที่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม 18 ศูนย์ จ.ชัยภูมิ 9-10/03/63

9-10 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการคณะทำงานโครงการประทีปเด็กไทย นำโดยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เลขานุการ พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโครงการประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร พร้อมคณะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่เพื่อดูความพร้อมเหมาะสมในการอนุมัติสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการประทีปเด็กไทย) ให้กับเเต่ละโรงเรียน

โดยมีผู้อำนวยการของเเต่ละโรงเรียน รวมทั้ง อาจารย์สุริยา สาโรจน์ และทีมงานให้การต้อนรับเเละพาคณะสำรวจสถานที่ในจังหวัดชัยภูมิ ดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส

2.โรงรียนปากจาบวิทยา ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงด์ 

3.โรงเรียนหนองไผ่ล้อม ต.หนองไผ่ล้อม อ.จัตุรัส

4.โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า

5.โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ต.บ้านค่าย อ.เมือง

6.โรงเรียนโนนหว้านไพล ต.ชีลอง อ.เมือง

7.โรงเรียนบ้านชีลองหนือ ต.ห้วยต้อน อ.เมือง

8.โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ ต.ห้วยต้อน อ.เมือง

9.โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า

10.โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า

11.โรงเรียนหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง

12.โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

13.โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมือง

14.โรงเรียนห้วยยาง ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ 

15.โรงเรียนบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.ภูเขียว

16.โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว

17.โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว

18.โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ต.บ้านเต่า อ.บ้านเเท่น

ทั้งนี้จุดประสงค์ของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งโครงการประทีปเด็กไทย ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กในวัย 2 - 6 ขวบได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของเด็กที่มีฐานะยากจน ซึ่งไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองได้ เพราะต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น

ทางมูลนิธิประทีปเด็กไทย ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามเจตนารมย์ของหลวงพ่อ ที่ท่านต้องการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครบ 7,000 ศูนย์ทั่วประเทศ

วิธีร่วมทำบุญ

ใส่บาตรประทีปเด็กไทย หยอดเงินใส่บาตรแล้วนำมาถวายและรับบาตรใหม่พร้อมใบอนุโมทนาบัตรจากโครงการทำบุญทั่วไปตามความศรัทธา

บริจาคได้ที่โครงการประทีปเด็กไทยหรือโอนเงินเข้าไปที่บัญชีโครงการ

เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญท่านละ 27,000 บาท (ประเภทเจ้าภาพร่วม 10 ท่าน)
เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญท่านละ 13,500 บาท (ประเภทเจ้าภาพร่วม 20 ท่าน)
เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญท่านละ   9,000 บาท (ประเภทเจ้าภาพร่วม 30 ท่าน)
ร่วมทำบุญสมทบตามจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ศูนย์

โดยร่วมทำบุญ 270,000 บาทสามารถสร้างได้ 1 ศูนย์และจะมีป้ายชื่อของท่านติดที่หน้าศูนย์เพื่อเป็นเกียรติ

หมายเหตุ: การทำบุญแต่ละประเภทเมื่อครบตามจำนวน 270,000 บาท ทางโครงการจะแจ้งให้สมาชิกทราบ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดศูนย์ต่อไป

วิธีร่วมสนับสนุน

1. สมัครสมาชิก ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2730-5827, 0-2311-3903, 0-2311-1387 โทรสาร 0-2741-7821

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64 ชื่อพระวิริยังค์ บุญฑีย์กุลโครงการประทีปเด็กไทย 017-0-03983-8 ชื่อบัญชีโครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล) แล้วแฟกซ์ใบ pay in หรือถ่ายสำเนาในการโอนเงินให้แก่ทางโครงการ