Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการประทีปเด็กไทย สำรวจพื้นที่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สกลนคร และ จ.บึงกาฬ 11-12/03/63

โครงการประทีปเด็กไทย สำรวจพื้นที่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สกลนคร และ จ.บึงกาฬ 11-12/03/63

วันที่ 11 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เลขานุการ พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม พร้อมคณะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่เพื่อดูความพร้อมเหมาะสมในการอนุมัติสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการประทีปเด็กไทย) ให้กับเเต่ละโรงเรียน ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้อำนวยการของเเต่ละโรงเรียน และทีมงานให้การต้อนรับเเละพาคณะสำรวจสถานที่โรงเรียน ดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนบ้านห้วยแคน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
2.โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
3.โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
4. โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
5. โรงเรียนบ้านท่าไคร้ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
6. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
7. โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
8. โรงเรียนบ้านไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
9.โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิม อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

ทั้งนี้จุดประสงค์ของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งโครงการประทีปเด็กไทย ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กในวัย 2 - 6 ขวบได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของเด็กที่มีฐานะยากจน ซึ่งไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองได้ เพราะต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น 

ทางมูลนิธิประทีปเด็กไทย ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามเจตนารมย์ของหลวงพ่อ ที่ท่านต้องการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครบ 7,000 ศูนย์ทั่วประเทศ 

วิธีร่วมทำบุญ 

ใส่บาตรประทีปเด็กไทย หยอดเงินใส่บาตรแล้วนำมาถวายและรับบาตรใหม่พร้อมใบอนุโมทนาบัตรจากโครงการทำบุญทั่วไปตามความศรัทธา 

บริจาคได้ที่โครงการประทีปเด็กไทยหรือโอนเงินเข้าไปที่บัญชีโครงการ 

เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญท่านละ 27,000 บาท (ประเภทเจ้าภาพร่วม 10 ท่าน)
เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญท่านละ 13,500 บาท (ประเภทเจ้าภาพร่วม 20 ท่าน)
เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญท่านละ   9,000 บาท (ประเภทเจ้าภาพร่วม 30 ท่าน)
ร่วมทำบุญสมทบตามจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ศูนย์

โดยร่วมทำบุญ 270,000 บาทสามารถสร้างได้ 1 ศูนย์และจะมีป้ายชื่อของท่านติดที่หน้าศูนย์เพื่อเป็นเกียรติ

หมายเหตุ: การทำบุญแต่ละประเภทเมื่อครบตามจำนวน 270,000 บาท ทางโครงการจะแจ้งให้สมาชิกทราบ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดศูนย์ต่อไป

วิธีร่วมสนับสนุน 

1. สมัครสมาชิก ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2730-5827, 0-2311-3903, 0-2311-1387 โทรสาร 0-2741-7821 

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64 ชื่อพระวิริยังค์ บุญฑีย์กุลโครงการประทีปเด็กไทย 017-0-03983-8 ชื่อบัญชีโครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล) แล้วแฟกซ์ใบ pay in หรือถ่ายสำเนาในการโอนเงินให้แก่ทางโครงการ