Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

วัดธรรมมงคล ทำการพ่นกำจัดเชื้อไวรัสเพื่อความปลอดภัย

วัดธรรมมงคล ทำการพ่นกำจัดเชื้อไวรัสเพื่อความปลอดภัย

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ทางวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท101 เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณรอบวัดธรรมมงคล เป็นการเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการระบาดป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโคโรนาให้แก่คณะพระสงฆ์สามเณร รวมกว่า 400 รูป โดยจัดให้มีการพ่นฆ่าเชื้อหลายอาคารภายในวัด เช่น ศาลา84ปี อาคารพักพระสงฆ์สามเณร อาคารวิริยชัย โรงครัวบุญญาวาส ร้านกาแฟหลวงพ่อ ภายในพระมหาเจดีย์ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ทางบริษัทที่มาบริการพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดไม่ขอคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จึงขอขอบคุณและอนุโมทนา