Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 47 (สตฺตจตฺตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) 01/08/63

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 47 (สตฺตจตฺตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) 01/08/63

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันเริ่มต้นการศึกษาของ "หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 47 (สตฺตจตฺตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) ภาคเสาร์ - อาทิตย์

เวลา 09.00 น. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (พระอาจารย์เสริมพร ธมฺมวโร) พระเลขานุการในพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม ได้เมตตาสอนหลักสูตรครูสมาธิ หัวข้อ 1. "จุดประสงค์ของการทำสมาธิ" ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร

โดยพระอาจารย์ได้จำแนกให้เห็นถึงสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ และ การทำสมาธิไฮเทค (ทำง่าย ใช้เวลาน้อย ทำต่อเนื่องทุกวันจนเกิดผล) ซึ่งเป็นไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ ตามแนวทางหลักสูตรครูสมาธิ ของ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ต่อจากนั้นนักศึกษาได้ร่วมกันฟังเทปคำบรรยายพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. เเละร่วมกันเดินจงกรม นั่งสมาธิ 

ทั้งนี้การเรียนการสอนในหัวข้อแรก ได้ถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยผ่านช่องทาง www.samathi.com/2016/live