Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ ณ ห้องอัฐิ 26/08/63

สวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ ณ ห้องอัฐิ 26/08/63

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 ทางวัดธรรมมงคลได้มีการจัดกิจกรรมสวดพระอภิธรรม ณ ห้องอัฐิ ชั้น 2 ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (ศาลาพระหยก) เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เป็นญาติพี่น้องและเหล่าดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลาย 

โดยกิจกรรมนี้จะมีทั้งการสมาทานศีล สวดมนต์บทพระอภิธรรม ทำสมาธิ ถวายผ้าบังสุกุลและสังฆทาน พร้อมทั้งร่วมกันรับพรและแผ่เมตตาจิตแด่ผู้วายชนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น.

ก็ขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านมาร่วมกันสร้างและแบ่งปันบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้วกันนะครับ