Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

มินิธุดงค์วัดป่าสว่างอารมณ์ วันที่ 6 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563

มินิธุดงค์วัดป่าสว่างอารมณ์ วันที่ 6 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563

มินิธุดงค์วัดป่าสว่างอารมณ์ วันที่ 6 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563
มินิธุดงค์วัดป่าสว่างอารมณ์ วันที่ 6- 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น นับเป็นการสอบภาคปฏิบัติโดยการเดินธุดงค์ในครั้งแรกของปี 2563 หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ซึ่งก็ทำให้มีกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ทางคณะกรรมการหลักสูตรทั่วไปสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์หลวงพ่อได้อนุญาตเปลี่ยนสถานที่สอบตามความเหมาะสม เป็นที่วัดป่าสว่างอารมณ์
ในช่วงนี้ เมื่อพอที่จะจัดกิจกรรมการสอบธุดงค์ได้ แม้จะไม่ใช่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ตามที แต่ที่วัดป่าสว่างอารมณ์ก็มีเสน่ห์มีความงดงามมีคุณค่าไม่แพ้กัน กล่าวคือ ได้มาเยี่ยมชมจุดเริ่มต้นแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นของเด็กชายวิริยังค์ บุญฑีย์กุล การได้สมาธิครั้งแรก โดยบังเอิญจากการคิดย้ำ ไม่มาอีกแล้ว ไม่มาอีกแล้ว อยู่ในใจ กลับเกิดเป็นสมาธิเป็นกระแสจิตนำให้เด็กชายวิริยังค์เข้าสู่ภวังค์ สู่ฌานสมาธิขั้นสูง จนได้สติปัญญาเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่จนต้องอุทานในใจว่า “คุณของพระพุทธศาสนายังปรากฏอยู่ถึงปัจจุบันนี้หรือ?” ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการพลิกผันชีวิต การได้สมาธิเกิดปัญญาตาสว่างในครั้งนี้ เปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียว ที่เคยตกปลาฆ่าไก่ก็ทำไม่ได้แล้ว จิตใจไม่อยากทำบาปอีกต่อไป ไม่เคยรู้จักศีลธรรมก็มารู้จักรักษาศีล ที่เคยทำบาป ตอนนี้ไม่อยากทำ ทำบาปไม่ได้แล้ว เรียกว่า ดวงตาเห็นธรรม ชีวิตได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งในกาลต่อมา เด็กชายวิริยังค์ ได้อาศัยเส้นทางของสมาธิเป็นการชี้นำจุดมุ่งหมายในชีวิต ได้สร้างคุณงามความดีให้พุทธศาสนามากมาย ที่วัดป่าสว่างอารมณ์ เด็กชายวิริยังค์ได้เริ่มบวชเณร ได้เริ่มเรียนสมาธิกับพระอาจารย์หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ พระอาจารย์องค์แรกของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ต่อมา ได้ออกเดินธุดงค์ไปยังที่ต่าง ๆ กับพระอาจารย์กงมา และในที่สุดแล้วก็ได้ไปเรียนสมาธิกับ พระอาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กาลเวลาผ่านไปหลายสิบปี พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้นำวิชาสมาธิมาเผยแผ่สู่ชาวโลกให้คนทั่วไปได้เริ่มเข้ามาเรียนรู้สมาธิ มีคนเรียนสมาธิมากมายเป็นประโยชน์มหาศาลสู่สังคม ก่อตั้งเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ ทั้งหมดก็เริ่มมาจากวัดป่าสว่างอารมณ์แห่งนี้
และที่สำคัญ ณ ต้นมะขามแห่งนี้ ที่วัดป่าสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นสถานที่สำคัญของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ เพราะเป็นที่ที่ท่านได้ให้คำมั่นสัญญาต่อตาปะขาวผู้รักษาอาการอัมพาตของเด็กชายวิริยังค์ เป็นการย้ำคำมั่นสัญญา เป็นครั้งที่สามจากการอธิษฐานจิตอันแรงกล้า “ถ้าผู้ใดมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากอัมพาต ข้าพเจ้าจะขออุทิศชีวิตนี้ให้แก่พุทธศาสนาทั้งสิ้น” นับเป็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่และเป็นตัวอย่างอันดีงามสัจจะที่ว่าไว้ได้เป็นจริง จากเด็กชายวิริยังค์ อายุ 13 ปี เมื่อตอนให้คำสัญญากับตาปะขาว สัจจะที่กล่าวไว้ บัดนี้ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ท่านมีสิริอายุ 100 ปี สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก เป็นที่เด่นชัดให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย เป็นที่น่าเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชน ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพ พัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปัสสนาญาณธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี ใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
จะว่าไป การมามินิธุดงค์ครั้งนี้ ณ วัดป่าสว่างอารมณ์ พาให้นึกถึงสิ่งต่าง ๆ ตามที่ได้อ่านได้เรียนรู้ จากชีวิตวัยเด็กของเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง ที่ต้องต่อสู้ตรากตรำแต่วัยเยาว์ แม้กระทั่งตัวพระอาจารย์หลวงพ่อเองแท้ ๆ ท่านก็พูดอยู่บ่อย ๆ ว่าท่านไม่ได้ฉลาดอย่างพี่น้องคนอื่น ๆ เขา จวบจนวันนี้ท่านก็ได้เป็นถึงท่านเจ้าคุณสมเด็จ นับเป็นตัวอย่างแห่งการพัฒนาชีวิตโดยแท้ทีเดียว
ในการธุดงค์ครั้งนี้ ผู้มาธุดงค์ จะต้องถือศีลแปดได้เป็นชีปะขาวเหมือนกันทุกคน แม้ตาปะขาวที่รักษาอัมพาตพระอาจารย์หลวงพ่อจวบจนวันนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครหายไปไหนเป็นที่ลึกลับอัศจรรย์ใจ แต่ที่แน่ ๆ ชีปะขาวที่มาร่วมมินิธุดงค์กันเต็มวัดร่วมสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิด้วยกัน ได้รับรักษากันทั่วหน้าแน่นอน ที่ว่ารักษานี้คืออะไร คือมารักษาใจนั้นเอง เมื่อรักษาใจได้แล้วความสว่างน่าจะบังเกิดส่งผลต่อตนเองในทางที่ดี การรักษาศีลแปดบวชชี นับสองคืนตามอธิษฐานได้ผลบุญกุศลทั่วหน้า ปฏิบัติครบ ทาน ศีล ภาวนา สมาธิ นับว่ามาแล้วมีประโยชน์ อย่างน้อย ๆ ก็เข้าสู่กระแสนิพพาน ได้ใกล้เข้าไปอีกสักหน่อยก็ยังดี ส่วนบุญที่ได้ก็ตวงกันเอากลับไปเต็มกระบุง
ขอกราบนมัสการในความเมตตา พระวินัยโมลี วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของการธุดงค์
กราบนมัสการ พระครูสรพาจน์พิไล พระอาจารย์พงค์ศักดิ์ ญาณวํโส เป็นประธานพระนำธุดงค์ในครั้งนี้
กราบนมัสการ พระศรัณ สารธมฺโม พระธรรมะวิทยากรพิพิธภัณฑ์ประทีปแห่งดวงใจ อัตชีวประวัติหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล ได้สละเวลามาบรรยายชีวประวัติ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
การธุดงค์ในครั้งนี้ มีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ 1500 คน มาสอบปฏิบัติทั้งหลักสูตรครูสมาธิ หลักสูตรปุริสาสมาธิ สมาธิชั้นสูง และ วิทันตสาสมาธิ รวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปหลักสูตรนิรสาสมาธิ เท่าที่ทราบทุกคนมีความตั้งใจทำตามระเบียบการธุดงค์อย่างเคร่งครัด มีความร่วมมือในระเบียบวินัย มีความแจ่มใสรักษาข้อวัตรปฏิบัติได้งดงามสมกับเป็นศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อกันทุกคน ก็น่าจะสอบผ่านกันหมด จึงขอแสดงความยินดีด้วยกับทุก ๆ ท่าน