Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

24 กรกฎา วันประกาศสันติสุขโลก โดยสมเด็จญาณวชิโรดม

24 กรกฎา วันประกาศสันติสุขโลก โดยสมเด็จญาณวชิโรดม

24 กรกฎา วันประกาศสันติสุขโลก  โดยสมเด็จญาณวชิโรดม

วันที่ 24 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร และสถาบันพลังจิตตานุภาพอย่างไร เชื่อว่าศิษยานุศิษย์จำนวนไม่น้อยย่อมทราบเป็นอย่างดี  

ทว่า ก็อาจจะมีศิษย์นวกะ-รุ่นใหม่ๆ หรือรุ่นเก่าบางท่านที่อาจจะไม่รู้หรือจดจำไม่ได้ว่า พระอาจารย์หลวงพ่อได้กระทำสิ่งสำคัญอะไรบ้างในวันนี้  

จึงขอย้อนไปเมื่อ 24 ปีที่ปีแล้ว

วันนั้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ขณะนั้น ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชธรรมเจติยาจารย์” ได้เปิดการเรียนการสอน “หลักสูตรครูสมาธิ” เป็นปฐมหรือรุ่นแรก เรียกเป็นบาลีว่ารุ่น “ปฐโม” โดยมีชื่อในวงเล็บว่า “รุ่นพยัคฆ์” (เสือ)

กล่าวคือ ถ้าเอ่ยถึงนักศึกษาครูสมาธิ “รุ่นพยัคฆ์” ก็ขอให้รู้ว่า นั่นคือ “รุ่นปฐโม” รุ่นที่ 1 หรือรุ่นแรกนั่นเอง

รุ่นปฐโม มีนักศึกษามากถึง 200 คน เรียกว่า เต็มความจุของห้องเรียนในสมัยนั้น

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นพระอาจารย์สอนสมาธิเอง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

ตำราสมาธิที่ใช้เรียนคือ “หนังสือครูสมาธิ 3 เล่ม” ที่พระอาจารย์หลวงพ่อใช้ความอุตสาหะวิริยะอันแรงกล้าดั่งชื่อของท่าน เขียนขึ้นระหว่างปี 2529-2534 ขณะพักอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์น้ำตกแม่กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เป็นตำราเรียนที่เขียนขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติสมาธิในหมู่ประชาชนทั่วไป และเพื่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและสันติสุขแก่ชาวโลก อันเป็นไปตามคำแนะนำของพระอาจารย์มั่นผู้เป็นพระอาจารย์

สถานที่เรียนคือใน “นครธรรม” ภายใต้พระมหาเจดีย์ที่สูงตระหง่านที่สุดในใจกลางกรุงเทพฯ

ซึ่งนครธรรมแห่งนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง “ย่นระยะการศึกษาและการปฏิบัติธรรม” ที่ทันสมัยสำหรับประชาชนผู้สนใจ ที่สำคัญ นครธรรมแห่งนี้เอง ก็คือสถานที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ก่อตั้งขึ้นเป็นที่แรก โดยมุ่งหวังให้เกิดความสงบและความสันติสุขปลอดภัยแก่ชาวโลก

การเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิในวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 นั้น จึงนับว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ได้ลงหลักปักฐาน “งานสร้างสันติสุขและความสงบร่มเย็นแก่มวลมนุษยชาติ” นับตั้งแต่วันนั้น

สิ่งที่พระอาจารย์หลวงพ่อเพียรสร้างมาตลอดอายุ เกือบๆ 101 ปีนั้น ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่ชาวโลก

นั่นคือ ความสงบร่มเย็นและสันติสุขได้เจริญงอกงาม แผ่ขยายไปทั่วโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากวันนั้นถึงวันนี้ แม้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม จะจากพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์นับล้านไปแล้วนั้น ก็จากไปแต่เพียงร่างกาย แต่พระอาจารย์หลวงพ่อยังอยู่ในใจของเราท่านทุกคนสมอ

และที่สำคัญ “หนังสือครูสมาธิ 3 เล่ม” นั่นแหละ จะถือเป็น “ตัวแทนพระอาจารย์หลวงพ่อ” ที่ศิษยานุศิษย์จะต้องธำรงรักษาไว้อย่างดี ให้สมกับเป็นสิ่งที่ท่านรักมากที่สุด

ซึ่งการธำรงรักษาไว้อย่างดีนั้น ก็คือ การสอนสมาธิตามที่ท่านเขียนไว้ในตำรา โดยมิให้ผิดเพี้ยน แก่ประชาชนทั้งหลายเท่าที่จะมากได้ เพื่อความสันติสุขและความสงบร่มเย็นปลอดภัยที่จะได้เกิดในโลกมากขึ้นเท่านั้น
 
เหนืออื่นใด สถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่มีสาขาทั้งในและต่างประเทศรวมเกือบ 300 สาขา และมีอาจาริยสารวมกว่า 6,000 คนซึ่งเปรียบเสมือนนักรบทางธรรมนั้นจะต้องช่วยกันสานต่องานสอนสมาธิกันต่อไป

ตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทนียกถาไว้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ในงานศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ความตอนหนึ่งว่า

“...ก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ อายุเป็นของไม่แน่นอน ก็ปล่อยมัน  แต่ว่าคำสอน ให้สอนกันต่อไป คำสอนจะไม่มีวันตาย จะเป็นคำสอนที่ปรากฏชัดแก่ท่านทั้งหลายในอนาคตต่อไป สวัสดี"  

ดังนั้นวันที่ 24 กรกฎาคม เมื่อมาถึง จึงควรที่ศิษยานุศิษย์จะต้องรู้และเห็นถึงความสำคัญ

และมาร่วมสร้างความสันติสุข ความสงบร่มเย็น และความปลอดภัยแก่ชาวโลก ด้วยการเจริญรอยตามท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ต่อไป และตราบนานเท่านาน…สาธุ
 
กราบนมัสการพระอาจารย์