Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์ ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 13/04/2560

ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์ ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 13/04/2560

วันมหาสงกรานต์ พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งตรงกับวัน แรม 2 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา ของงาน "5 วันมหัศจรรย์ มหาสงกรานต์ 2560" ซึ่งจัดขึ้นที่วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ในวันนี้ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทย ต่างมีความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ จึงได้ร่วมกัน เข้าวัด ทำบุญ ทำทาน สวดมนต์ ฟังธรรม สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เเละที่สำคัญคือ สรงน้ำองค์จำลองพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และได้แผ่เมตตาเพื่อสันติสุขแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ซึ่งเป็นความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ตามแบบอย่างที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

เวลา 06.00 - 08.00 น. พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้ฉันเช้า และ เทศน์ธรรมะรุ่งอรุณ ณ ศาลา 84

เวลา 09.00 - 10.00 น. พุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ บทสวดอภิธรรม ณ ห้องเก็บอัฐิ ชั้น 2 ใต้ศาลาพระหยก

เวลา 10.00 - 10.30 น. พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ ได้ออกตรวจงานความคืบหน้าของการก่อสร้างเมรุหลังใหม่ หลังจากนั้นจึงได้ สรงน้ำพระพุทธรูป กลับเข้ากุฏิเพื่อเตรียมตัวฉันเพล

เวลา 13.00 - 14.00 น. พุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธี มหาบังสุกุล ณ ศาลา 84 ปี

เวลา 14.00 - 16.00 น. พุทธศาสนิกชน ร่วมกันสรงน้ำพระภิกษุ - สามเณร ณ ลานหน้าอุโบสถ

เวลา 17.00 - 18.00 น. พุทธศาสนิกชน ร่วมกันสวดโพชฌังคปริตร ณ ใต้อุโบสถ

การมาทำบุญที่วัดธรรมมงคล ครบถ้วนทั้ง ทาน ศีล และภาวนา(การสวดมนต์ และนั่งสมาธิ) ทั้งนี้ที่วัดธรรมมงคลยังมีสถานที่น่าสนใจต่างๆ แก่ผู้มาทำบุญได้เยี่ยมชม และสักการะบูชา เช่น พระหยกใหญ่ที่สุดในโลก(พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย) ซึ่งทำจากหยกขุดพบในเหมืองทองจากประเทศแคนาดา น้ำหนัก 32 ตัน, สักการะพระพุทธสุพิโนภาสศาสดา หลวงพ่อใหญ่อุโบสถวัดธรรมมงคล, พระพุทธรูปองค์ดำ ที่เรียกว่า "พระ ภ.ป.ร." เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถมาร่วมทำบุญที่วัดธรรมมงคลได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560