Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะครูสมาธิสาขาที่ 29 12/06/60

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะครูสมาธิสาขาที่ 29 12/06/60

         วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะครูสมาธิสาขาที่ 29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชม 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิทยากรและทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ

         9 มหามงคลที่คณะครูสมาธิได้เข้าสักการะ ได้แก่ พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก), พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าเเม่กวนอิมหยก), พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่), พระอัฏฐาฬส, พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี), พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ), พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระเมตตาพระพุทธเจ้า 

         คณะครูสมาธิที่มาทัวร์ 9 มหามงคลในครั้งนี้ ต่างก็รู้สึกดีใจและรู้สึกประทับใจมากที่ได้มาเห็นสถานที่จริง เพราะเคยเห็นแต่ในวีดีโอเก้ามหามงคลของสถาบันฯ เท่านั้น จึงได้ให้ความสนใจเเละตั้งใจรับฟังประวัติความเป็นมาในแต่ละมหามงคล และบอกว่าหากมีโอกาสจะมาชมทัวร์ 9 มหามงคลอีก

          ทั้งนี้ทางทีมงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาครูสมาธิทุกท่าน จากทุกสาขา และขออนุโมทนาสาธุกับคณะครูสมาธิสาขาที่ 29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทุกท่านนะคะ  "สาธุ"