Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๘ เข้าอบรมชินสาสมาธิ 2 15 - 17/06/60

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๘ เข้าอบรมชินสาสมาธิ 2 15 - 17/06/60

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลาประมาณ 9.00 น. คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๘ จำนวนประมาณ 160 คน ได้เดินทางมาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยคณะพระวิทยากร ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

เวลา 9.30 น. พระครูสมุห์พรมมา ธมฺมวโร เมตตาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โดยมีตัวแทนคณะผู้เข้าอบรมมอบพานพุ่มดอกไม้ถวายแด่พระอาจารย์เพื่อขอมอบตัวเป็นศิษย์ จากนั้นร่วมกันชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ เวลาประมาณ 13.30 น.คณะพระวิทยากร ได้เมตตาบรรยายในหัวข้อจุดประสงค์การทำสมาธิ/อิริยาบถ 4 ให้แก่คณะผู้เข้าอบรม และได้สาธิตปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ต่อมาเวลาประมาณ 15.00 น. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มจะแยกกันไปทำกิจกรรม UNSEEN IN WAT DHAMMAMONGKOL ช่วงเย็นหลังจากที่ผู้เข้าอบรมร่วมกัน ปฏิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น สุดท้ายเวลาประมาณ 20.00 น. อาจารย์ธนิก คันธโชติ บรรยายหัวข้อที่ 2 จุดเริ่มต้นและการบริกรรม สวดอิติปิโส นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ก่อนจะให้นักศึกษาแยกย้ายไปพักผ่อน

 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการปฏิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ และทำวัตรเช้า ณ ชั้นบนศาลา 84 จากนั้นเวลา 9.00 น.อาจารย์แพทย์หญิงวรารัตน์ สรรพกิจ ได้บรรยายหัวข้อที่ 3 ขั้นตอนของสมาธิ /ลักษณะต่อต้านสมาธิ และรับชมวีดีทัศน์ร่วมกัน ในช่วงบ่ายมีการบรรยายหัวข้อที่ 4ประโยชน์ของสมาธิ /สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ บรรยายโดยคณะอาจารย์พและปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิร่วมกัน หลังจากนั้นคณะนักศึกษาผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มจะแยกกันไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัด ช่วงเย็นหลังจากที่ผู้เข้าอบรมร่วมกัน ปฏิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น จึงได้มารวมกันที่ศูนย์สมาธิเพื่อทำถามตอบธรรมะ สวดอิติปิโส นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน

 

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมเดินจงกรม-นั่งสมาธิและทำวัตรเช้าเรียบร้อย หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมใส่บาตรพระสงฆ์ที่ลานหน้าอุโบสถ ด้วยหน้าตาที่อิ่มบุญกันทุกคน ต่อมาเวลา 9.00 น. พระอาจารย์วศิลป์ สารวาทโก ได้เมตตาบรรยายหัวข้อที่ 5 สมาธิกับการงาน/วิทิสาสมาธิ ต่อมาเวลาประมาณ 10.00 น. พระครูวินัยธรอำไพ จิรธมฺโม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ คณะผู้เข้าอบรมได้กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย  ขอขมาพระอาจารย์ และขอขมาเพื่อนผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน และได้กล่าวแสดงความรู้สึกโดยมีใจความบางตอนว่า จะนำวิชาสมาธิที่ได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงาน เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข บางคนก็กล่าวว่า พอได้มาอบรมก็รู้สึกว่าสมาธิทำได้ง่าย เพียงเดินจงกรม นั่งสมาธิ อย่างละ 15 นาทีก็เกิดสมาธิแล้ว  ก่อนจากเดินทางกลับบ้านด้วยความอิ่มในบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 

การอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและจากการปฏิบัติจริง ซึ่งมีประโยชน์มากอีกทั้งสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนและการชีวิตประจำ วันต่อไป หน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ สามารถติดต่อได้ที่ โทร : สำนักงานพระวิทยากร 088-238-3844 ,อาจารย์นิภาพร บัวทอง081-373-1600