Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

คณะอเมซิ่งเข้ากราบนมัสการ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 16/07/60

คณะอเมซิ่งเข้ากราบนมัสการ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 16/07/60

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะอเมซิ่ง ได้มีศรัทธามาร่วมกันทำบุญและเข้ากราบนมัสการพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101

โดยทางคณะได้ร่วมกันถวายผ้าป่าแด่พระอาจารย์หลวงพ่อฯ หลังจากนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อฯ ได้เมตตาแสดงธรรมดังนี้

ท่านทั้งหลายที่เป็นคณะอเมซิ่งและคณะอื่นได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะให้คนเรานี้ที่เกิดมานี้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น การบำเพ็ญกุศลนั้นคือความมีเมตตา ถ้าไม่มีเมตตาแล้วทำไม่ได้ แต่มีเมตตาถ้าทำไม่ยืนยงก็วันสองวันก็เลิก แต่นี่กลุ่มอเมซิ่งได้ทำอย่างยืนยงถึง 20 กว่าปี มานี่ แล้วก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆ สร้างความดีความงามกับหลวงพ่อมาด้วยกัน เขาเรียกว่ามาลงเรือลำเดียวกัน การที่ได้มาเดินทางลงเรือลำเดียวกันนั้นมันไม่ง่ายนัก แต่ว่ากลุ่มอเมซิ่งได้ทำแล้วให้เป็นของง่าย ในโลกไม่ใช่แคบ โลกนี้กว้างขวางก็ยังนำเอาพระพุทธรูปไปเปิดโลกก็แสดงว่าช่วยงานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง การที่พวกเราได้พากันรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วนั้นถือว่าเป็นศาสนทายาท เป็นผู้รับมรดกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากเพียงแค่ไหน ก็ไม่ถอยหลังเดินหน้าเรื่อยไป หมายความถึงว่าเราไม่กลัวแล้วอุปสรรคต่างๆ แต่เราก็เดินไปด้วยความสำเร็จด้วยความบรรลุ เพราะไม่ว่าจะทำสมาธิแบบไหนหรือแม้ว่าจะบำเพ็ญกุศลอะไรก็รวมเป็นหนึ่ง จะทำบุญทำทานกองการกุศล สวดมนต์ภาวนา สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตั้งแต่เบื้องต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ มันก็ไปรวมกันไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ทิ้งไป บุญกุศลเหล่านั้นก็จะกลายเป็นบุญวาสนาบารมีแก่คณะอเมซิ่ง ที่ได้ตั้งใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ถอยหลัง งานนี้จึงเป็นงานที่เราศาสนทายาทที่จะพึงทำเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเราเป็นศาสนทายาทแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะขาดสะบั้น เราก็อาจจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เราก็อาจจะไม่ได้เห็นวัดวาอาราม เราก็อาจจะไม่ได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้า แต่ว่าในบัดนี้เราได้เห็นแล้วพระสงฆ์องค์เจ้า วัดวาอารามต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาได้เพราะน้ำมือพวกเรา คณะอเมซิ่งไม่ได้ยับยั้งไว้แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเอง ยังออกต่างประเทศเพื่อไปเผยแพร่ จึงเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญยกย่อง เพราะเหตุที่ว่ามีศรัทธาไม่ท้อถอย คนเรานั้นไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นที่พึ่งแก่เรามีแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ อย่างอื่นนั้นเราก็มีร่างกาย เราเกิดขึ้นมาเราก็ตายไปตามสภาวะของร่างกาย เป็นดินน้ำไฟลมไฟลมเขาเผาทิ้งไปไม่ได้มีประโยชน์อะไร เผาทิ้งไปเฉยๆ แต่ถ้าหากว่าได้สร้างบุญกุศลเป็นบุญวาสนาบารมีสะสมพลังจิตด้วยการทำสมาธิ มีกำลังมากขึ้น นั่นต่างหากที่เราจะได้นำไปเป็นสมบัติในเบื้องหน้า เพราะฉะนั้นขอให้คณะอเมซิ่งจงมีความเจริญ มีความเข้มแข็ง สามารถประกอบเป็นพุทธศาสนทายาทได้เป็นอย่างดี สวัสดี

จากนั้นหลวงพ่อได้เมตตาถ่ายรูปร่วมกับคณะอเมซิ่งและญาติโยมที่มาทำบุญที่ศาลา 84

คณะอเมซิ่งเป็นคณะที่ได้ไปถวายพระพุทธรูปมาเกือบทั่วโลก โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  กลุ่มอเมซิ่ง 33 คน ได้อัญเชิญพระเปิดโลกไปประดิษฐาน ณ วัดไทย พระปฐมเจดีย์ ศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศที่ 30 และครั้งต่อไปเดือนเมษายน ปี 2561 ทางคณะอเมซิ่งจะอัญเชิญพระพุทธรูปไปกรุงโรม ประเทศอิตาลี จึงขอร่วมโมทนาบุญกับคณะอเมซิ่ง มา ณ ที่นี้