Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ สาขา 34 สถาบันพระปกเกล้า 16/07/60

ทัวร์ 9 มหามงคล วัดธรรมมงคล โดยคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ สาขา 34 สถาบันพระปกเกล้า 16/07/60

วันอาทิตย์ 16 กรกฏาคม 2560 มีคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 7 จาก สาขา 34 สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเก้ามหามงคล วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้และรายละเอียดต่าง ๆ

เก้ามหามงคลที่คณะครูสมาธิได้เข้าสักการะ ได้แก่ พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก), พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์, (เจ้าเเม่กวนอิมหยก) พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่) พระอัฏฐาฬส พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี) พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ) พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระเมตตาพระพุทธเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุ 

โดยคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ และถวายสังฆทานร่วมกัน นักศึกษาต่างก็ดีใจและรู้สึกประทับใจมากที่ได้มาเห็นสถานที่จริง เพราะเคยเห็นแต่ในวีดีโอเก้ามหามงคลของสถาบันฯ เท่านั้น ต่างก็มีความสนใจ เเละตั้งใจรับฟังประวัติความเป็นมาในแต่ละมหามงคล และบอกว่าหากมีโอกาสจะมาชมทัวร์เก้ามหามงคลอีก

ทั้งนี้ทางทีมงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาครูสมาธิทุกท่าน จากทุกสาขา และขออนุโมทนาสาธุกับคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 7 สาขา 34 สถาบันพระปกเกล้า ทุกท่านนะคะ  "สาธุ"