Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กิจกรรม

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 15/11/63

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 (สตฺตจตฺตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล)

มินิธุดงค์วัดป่าสว่างอารมณ์ วันที่ 6 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563

ต.บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา