Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรปุริสาสมาธิ(สมาธิเข้ม)รุ่นที่๒๐ และพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรปุริสาสมาธิ(สมาธิเข้ม)รุ่นที๒๑ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๑๕ ศูนย์นำชัย จังหวัดภูเก็ต

พิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรปุริสาสมาธิ(สมาธิเข้ม)รุ่นที่๒๐ และพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรปุริสาสมาธิ(สมาธิเข้ม)รุ่นที๒๑ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๑๕ ศูนย์นำชัย จังหวัดภูเก็ต

บรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปุริสาสมาธิ(สมาธิเข้ม)รุ่นที่๒๐

และบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปุริสาสมาธิ(สมาธิเข้ม)รุ่นที่๒๑

ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๑๕ ศูนย์นำชัย จังหวัดภูเก็ต

ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

เป็นไปโดยความเรียบร้อย.....

 

สาธุ  สาธุ  สาธุ  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ