Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๐ (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๒๗ โรงเจ เปา ฮก เก็ง วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๐ (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๒๗ โรงเจ เปา ฮก เก็ง วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

หลักสูตรครูสมาธิ เขียนหลักสูตรโดย
พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เน้นการเรียนการสอนแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อสะสมพลังจิต (กำลังใจ) ทุกคนที่ปฏิบัติสามารถนำผลของสมาธิไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจำวันต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ

ระยะเวลาในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ๖ เดือน ๒๐๐ ชั่วโมง

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๒๗ โรงเจ เปา ฮก เก็ง

เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๐ (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง)

เรียนทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา  ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ช่วงที่ ๑ ฟังอาจารย์บรรยายหลักสูตรครูสมาธิ

ช่วงที่ ๒ ฟังเทปบรรยายหลักสูตรครูสมาธิ
โดย พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ช่วงที่ ๓ เดินจงกรม ระยะเวลา ๓๐ นาที และนั่งสมาธิ ระยะเวลา ๓๐ นาที

ช่วงที่ ๔ พักรับประทานอาหารกลางวัน
โดยคณะพี่เลี้ยงรุ่น ๓๙ ช่วยกันทำอาหารให้น้อง ๆ ทานกัน ดูอบอุ่นเป็นกันเอง


ขออนุโมทนาบุญกับคณะทำงาน คณะอาจารย์และพี่เลี้ยงที่ร่วมแรงร่วมใจ
สะสมบุญกันในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

การเดินทางมาที่สาขา ๑๒๗ โรงเจ เปา ฮก เก็ง

สามารถมาได้ทั้งทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ๑๒ และถนนอิสรภาพ ๓๓

หากขับรถยนต์มาเอง  ทางสาขา ๑๒๗ โรงเจ เปา ฮก เก็ง  มีที่จอดรถ

สามารถจอดรถโดยเข้าทางซอยที่อยู่ด้านข้างร้าน 7 - Eleven

(ร้าน 7 - Eleven อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ)

โดยดูได้ตามแผนที่ข้างล่าง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ

ได้ที่ โทร    095  9822964   ,098 3955569   , 086  3051854   , 094 9944645