Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเรียน-การสอนนศ.รุ่น40จัตตาฬิสโม(อภิญญาณ)ความรู้ชั้นสูงสาขา31วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง(ธ)จ.ขอนแก่นวันอาทิตย์ที่2เมษายน2560

ภาพบรรยากาศการเรียน-การสอนนศ.รุ่น40จัตตาฬิสโม(อภิญญาณ)ความรู้ชั้นสูงสาขา31วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง(ธ)จ.ขอนแก่นวันอาทิตย์ที่2เมษายน2560

  • 09.00-09.30น. หัวข้อ 1.4.6 ความลังเลสงสัย บรรยายโดย อาจารย์นภัสนันท์ โม้ดา

             ฟังเทปบรรยายพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

             เดินจงกรม 30 นาที - นั่งสมาธิ 30 นาที

  • 12.30-15.30น. หัวข้อ 1.4.7 ความโลภอยากได้เร็ว บรรยายโดย อาจารย์ไพฑูรย์ รูปพรม

             ฟังเทปบรรยายพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

             เดินจงกรม 30 นาที - นั่งสมาธิ 30 นาที

  • 15.30-16.00น.    สวดมนต์ทำวัตรเช้า

     ห้องบรรยายชั้น2 ณ อาคารแก่นวิภา วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง

     ขออนุโมทนาบุญกับคณาจารย์ คณะพี่เลี้ยง และนักศึกษาทุกๆท่าน  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา31 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง (ธ) จ.ขอนแก่น

เปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

โทร.084-428-1395 , 087-237-9988 , 081-058-6545