Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ - ไฮเทค รุ่นที่ 41 (เอกจัตตาฬิสโม) มหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ - ไฮเทค รุ่นที่ 41 (เอกจัตตาฬิสโม) มหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) ทั่วประเทศ

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ - ไฮเทค รุ่นที่ 41 (เอกจัตตาฬิสโม) มหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) ทั่วประเทศ

เรียนเชิญผู้มีความสนใจ สมัครเรียนได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขา ตรวจสอบสาขาใกล้บ้านท่านได้จาก ที่นี่ โดยปฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั้งไทยและต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2311-3903 , 0-2311-1387 กด 1