Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประกาศ ขอปฏิเสธข่าวอันเป็นเท็จในสังคมที่สร้างความเสื่อมเสียต่อพระสงฆ์

ประกาศ ขอปฏิเสธข่าวอันเป็นเท็จในสังคมที่สร้างความเสื่อมเสียต่อพระสงฆ์

สืบเนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นสังคมในขณะนี้ เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว "ถูกหวยให้มาทำบุญครึ่งหนึ่งจึงจะรอด" อันเป็นข้อความที่สร้างความเข้าใจผิดแก่พระสงฆ์...ในพุทธศาสนา

ทางคณะศิษย์พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากข่าวที่เขียนนั้นไม่ทราบนำเนื้อหาใดมาเขียน

โดยความเป็นจริงในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จำวัดอยู่ในกุฏิและในห้องทำงาน มิได้ไปพบปะผู้คนในที่ใดๆ และไม่ได้ไปเทศน์ให้ใครที่ไหนฟัง มีเพียงลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอยู่ดูแลท่านเท่านั้นจำนวนไม่กี่คน เนื่องด้วยวัยย่าง99ปี จึงต้องพักรักษาสุขภาพไม่ออกไปไหนมากนัก
จึงไม่ทราบว่าผู้เขียนข่าวนำข้อมูลอะไรมาเขียนจนเกิดความเสียหายต่อ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีคนนับถือมากมาย นำความเสี่ยมเสียมาให้เกิดในวงการพุทธศาสนา


หากใครได้รู้จักพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จะทราบดีว่าท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น และเน้นแต่สอนการทำสมาธิเท่านั้น จึงมีคนมาเรียนสมาธิกับท่านเป็นจำนวนมาก
จะว่าไปรวมถึงการละเมิดครูบาอาจารย์อันเป็นที่เคารพ ในขณะนี้ก็มีการนำชื่อพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ไปสร้างเพจในโซเชียลมีเดีย นำชื่อหลวงพ่อไปใช้เพื่อหาประโยชน์ เช่น เอาชื่อหลวงพ่อวิริยังค์ไปตั้งชื่อเพจเอาเองให้คนติดตามเข้าใจผิดว่าเป็นหลวงพ่อ ที่ไปแอบอ้างกันแบบนี้ก็มี


ทั้งนี้ทางคณะศิษย์จึงเกิดความเป็นห่วงอยากให้ชาวพุทธทั้งหลาย จงใช้สติในการอ่านข่าวข้อมูลก่อนจะนำไปวิพากษ์วิจารณ์
เพราะข่าวก็มีจริงมีเท็จ ก็อาจจะมีผู้ไม่หวังดีต่อศาสนาพุทธก็เป็นได้
อ.ณัฐวิชชิ์ อัศวชาติชาญชัย
ผู้ดูแลสื่อสารสนเทศ สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
วันที่ 16 พ.ค. 2561

 ! ล่าสุดทางสำนักข่าว ได้ทำการลบข้อความข่าว และได้ส่งจดหมายกล่าวขอขมาถึงความผิดพลาดของเนื้อหามายัง พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในช่วงบ่ายของวันที่ 16 พ.ค. 2561