Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

จดหมายขอขมาจาก "ข่าวเวิร์คพอยท์"

จดหมายขอขมาจาก "ข่าวเวิร์คพอยท์"

ที่  ผล.WP.TV. 2561/26           วันที่  16 พฤษภาคม 2561
 
กราบนมัสการ  พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
 
เรื่อง              กราบขอขมา เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ที่นำเสนอข่าวผิดพลาด
                                                                                                           
                 ด้วย บริษัท  เวิร์คพอยท์  เอ็นเทอร์เมนเมนท์  จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ “ข่าวเวิร์คพอยท์”  ทางช่อง  Workpoint  หมายเลข 23 ซึ่งรายการจะออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 09.00 น. 
                 
                 ทั้งนี้  ทางรายการข่าวเวิร์คพอยท์ ต้องกราบขอขมา พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ที่นำเสนอข่าวถึงเรื่องการนำบุญล่วงหน้ามาใช้ โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากการถูกรางวัลที่ 1 ว่า เรื่องนี้สามารถแก้ได้ ซึ่งหากใครถูกรางวัลที่ 1 ควรต้องนำเงินมาถวายหลวงพ่อครึ่งหนึ่ง หรือไปทำบุญกับพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็จะรอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวง
                 ปรากฏว่าข่าวที่นำเสนอไปไม่ได้ตรวจสอบกับทางวัดธรรมมงคล ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าอาวาส และท่านเจ้าอาวาสไม่ได้ให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด และทางข่าวเวิร์คพอยท์ได้ลบข่าวในออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และกราบขออโหสิกรรมกับท่านเจ้าอาวาส มา ณ ที่นี้ด้วย
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและกราบขอขมาอย่างสูง  ณ  โอกาสนี้
 
                                           ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
 
                                           (สุพจน์ เพียงกลาง)
                                             บรรณาธิการข่าว