Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประกาศ เรื่องวัดไทยญาณวิริยา ไม่ใช่สาขาของวัดธรรมมงคล

ประกาศ เรื่องวัดไทยญาณวิริยา ไม่ใช่สาขาของวัดธรรมมงคล

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศวัดธรรมมงคล

ประกาศ เรื่องวัดไทยญาณวิริยา ไม่ใช่สาขาของวัดธรรมมงคล

  

เนื่องจากวัดไทยญาณวิริยา โกลกาต้า ประเทศอินเดีย ได้มีการประกาศเรี่ยไร รับบริจาคจากประชาชนหลายต่อหลายครั้ง พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นสาขาของวัดธรรมมงคล รวมถึงได้นำรูปภาพและออกนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปประกาศเรี่ยไร รับบริจาคเป็นที่กว้างขวาง ทำให้เกิดความสงสัย และเข้าใจผิดของคณะศิษยานุศิษย์จำนวนมาก

 

ดังนั้นคณะกรรมการวัดธรรมมงคล จึงขอประกาศว่า วัดญาณวิริยา โกลกาต้า ประเทศอินเดีย ไม่ใช่วัดสาขาของวัดธรรมมงคล และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำดังที่ได้กล่าวอ้าง

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการวัดธรรมมงคล