Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่น 2 (พระธรรม)

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่น 2 (พระธรรม)

พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เมตตาให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่น  2 โดยให้ชื่อรุ่นว่า “พระธรรม”  ซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้ จะเริ่มเปิดเรียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. และจะมีการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 70 ปี ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ และต้องผ่านการเรียนจบหลักสูตรครูสมาธิ หรือ คุรุสาสมาธิแล้ว

หนังสือเรียนหลักสูตรอุตมสาสมาธิ สามารถซื้อได้ที่สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพเฉพาะสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรนี้เท่านั้น

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ CCG : 0-2311-3903, 0-2311-1387

หรือสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพใกล้บ้านท่าน ซึ่งในขณะนี้ มีสาขาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตมสาสมาธิ ดังนี้

 

สาขา ชื่อสาขา เบอร์ติดต่อ
0 สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล สมัครด้วยตนเอง ที่ใต้พระมหาเจดีย์
1 บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 099-364-7893
2 วัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพมหานคร 098-789-8485
4 วัดสิริกมลาวาส ถ.ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพมหานคร 081-910-5996
5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา 086-598-0096, 082-439-4411
6 วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 092-635-1659
7 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง  
8 อาคารไอทาวเวอร์ วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร 02-554-9902, 081-809-1147
10 วัดผ่องพลอย สุขุมวิท 105 กรุงเทพมหานคร 081-558-8017
11 วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-739-9490
12 บ้านเหมืองหม้อ จ.แพร่ 088-577-7032
14 บ้านปิยะธรรม สุขุมวิท 81 กรุงเทพมหานคร 093-141-5151
16 วัดสีตลาราม จ.ตาก 085-249-9265
17 วัดป่าหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี 085-000-5449
18 วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-445-3305
19 วัดแหลมทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 081-861-9707
20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี 081-806-5030
22 วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง 061-614-7951
23 วัดเม็งรายมหาราช (ฮ่องลี่) อ.เมือง จ.เชียงราย 095-559-1740
24 บ้านศรีศุกรี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 089-798-4608
26 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 084-459-1100
27 วัดรัตนวราราม อ.เมือง จ.พะเยา 089-851-6416
28 กลอรี่เฮ้าส์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร 093-256-2554
29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา 081-846-0513
30 โรงเรียนวชิรมกุฏ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 085-145-2590
31 วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 084-428-1395
32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี 087-431-3496, 095-663-9866
33 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร 089-992-6816
34 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร 081-350-0922
36 วัดป่าท่าทราย อ.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร 081-918-3177
38 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  
40 วัดตรีรัตนาราม จ.ระยอง 081-782-9910
43 วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย 089-712-2424
44 วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 087-819-9999
45 วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 080-335-6164
46 อาคาร วี. เอส. เคมเฮ้าส์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร 087-055-4007
47 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร 081-985-1669
48 วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 092-259-7894
50 วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา 081-970-3781
52 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 081-985-1669
53 วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม 081-918-7122
54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม 089-577-7242
56 วัดป่าอรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 099-320-6050
57 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 091-104-4622, 082-453-9545
58 วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-122-6292
59 วัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 095-949-2451
60 อาคารทองนิมิต วิลพาวเวอร์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 081-612-0775
61 วัดป่านิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร 087-951-1155
63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 089-203-9177, 088-785-2629
64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 095-669-7955
65 วัดอมรินทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี 092-363-3556
66 วัดศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 086-490-7799
67 วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี 089-402-1631
68 วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-789-4623
69 วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย 081-060-0655
70 วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 081-967-3797
71 วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 081-999-0093
72 วัดอินทรวนาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 061-423-9998
74 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 089-200-2262
75 วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 095-059-6131
76 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช 087-283-5800
78 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 085-000-7457
79 วิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพมหานคร 081-844-1322
80 วัดอมาตยาราม จ.ปราจีนบุรี 086-512-4680
81 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี 081-615-4254
82 รร.เจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 081-879-7017
83 วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 085-011-0838
84 อ่างศิลา จ.ชลบุรี 085-699-4955
86 อาคารพันธ์วิชาติกุล จ.กระบี่ 081-537-6159
87 บ้านสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน 084-488-0384
88 วัดโมกขธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 094-692-5581
89 วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ 089-842-1666
90 วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา 081-879-8661
91 ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา 083-766-2333
92 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 081-819-2083
94 วิทยาลัยชุมชนระนอง จ.ระนอง 095-365-0970
95 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร 089-623-9364
96 วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อ.สามพราน 086-226-1994
97 วัดศรีทีปาราม อ.เมือง จ.เลย 089-709-9398
98 วัดเขาคอก อ.บ้านนา จ.นครนายก 094-496-4269
99 วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 089-936-3998
100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานคร 086-884-2882
101 วัดสามแก้ว จ.ชุมพร 089-471-0240
102 วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน 086-186-7182
104 วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง 086-943-7191
105 วัดป่าศิลาวิเวก จ.มุกดาหาร 088-881-8959
106 วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 098-247-8962
107 วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี 086-604-9933
108 วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 087-145-8594
109 วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 093-632-4914
110 รพ.มิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี 091-881-4250
111 วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 080-959-8222
112 วัดสนามชัย อ.เมือง จ.อ่างทอง 081-612-0775
113 วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลก 093-632-4914
114 วัดม่วยต่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 081-765-3877
115 วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ 091-479-4191
116 วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 081-977-4082
117 วัดโสภาราม จ.ปทุมธานี 099-046-9662
118 วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร 092-187-4073
119 วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร 095-164-1119
120 วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย 090-902-5465
121 วัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 095-613-9915 
122 โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร 081-932-9947
123 วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จ.นครพนม 087-639-2339
124 วัดสามัคคีอุปถัมภ์ จ.บึงกาฬ 081-954-7617
125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 081-881-1860
126 วัดศรีมหาราชา จ.ชลบุรี 081-865-9378
127 โรงเจ เปา ฮก เก็ง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 086-776-6999
128 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-544-8449
129 สุมนานุสรณ์(วัดบางขวาง) จ.นนทบุรี 086-074-4263
131 วัดโยธานิมิต 48 ซอยชัยมงคล2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 086-825-0089
132 วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 081-812-0388
133 วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 081-979-8758
135 วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 089-671-9632
136 วัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 081-130-3214
137 วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 081-755-2389
138 วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 081-914-0324
139 วัดบุญนาครักขิตาราม อ.เมือง จ.นครนายก 081-985-5344
140 วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์(หนองหนู) อ.เมือง จ.พิจิตร 089-961-5942
141 วัดดอนตูมกมลาวาส อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 081-915-6562
142 วัดโสธรนิมิตต์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 089-205-2024
143 วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 081-269-5522
145 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 085-916-2663
146 วัดอรัญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 081-769-5457
150 โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 081-256-7896
152 อาคาร IR Beautina อนุสารณ์สถานธูปเตมี   จ.ปทุมธานี 089-201-1571
154 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 089-798-4608
155 วัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 089-700-6103
156 วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก 081-973-0757
157 วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน 089-430-4777
158 วัดอำมาตย์ อ.เทิง จ.เชียงราย 081-387-5365
159 วัดเสาธงทอง จ.สิงห์บุรี 085-834-3355
160 วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง 084-351-9645
161 วัดเจียงอี้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 089-844-3133
163 วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 089-699-1978
165 วัดประชุมโยธี จ.พังงา 081-537-9305
166 โชติเวชการ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 081-910-0081
167 วัดน้ำไหล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 086-306-0304
168 อาคารกองบุญมา สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 064-246-5695
169 ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 084-914-1465
171 วัดห่วยทรายใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 089-767-8667
172 วัดท่าบันเทิงธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 081-841-3797
173 วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ 089-121-1758
174 วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 091-018-8873
177 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร  
178 กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี 085-945-9546
180 กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร 086-884-2882
182 วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 081-988-7752
183 วัดโตนด เทศบาลตำบลหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 081-935-9596
184 วัดอินทรแบก อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 081-312-3968
185 วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 089-658-6690
191 วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 089-961-5942
193 คุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 089-456-9913
194 เคหะนครชุ่มชืน อ.สามพราน จ.นครปฐม 084-459-1100
196 วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-642-2468
201 วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 081-993-6456
202 กองเรือยุทธการสัตหีบ จ.ชลบุรี 081-001-9899
203 วัดเจดีย์ยอดทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 062-619-1597
204 วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 081-781-3536
207 วัดเทพมงคลปานสาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  081-869-4405
212 วัดดาวลอย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 083-599-1849
213 วัดสุวรรณคีรี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 081-312-3968
215 วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-899-5440